Verslag van De Hanze op locatie in het VTI o.b.v. Miek Kemel

Na een zeer interessante rondleiding doorheen het nieuwe prachtige schoolgebouw (zie foto’s) neemt Miek nog even het woord… met een paar prangende vragen.

Het tekort aan leerkrachten is een enorm groot probleem. Er zijn geen incentives om leerkrachten aan te trekken, helaas.

De minister stelde anciënniteit voor, en een systeem dat je geen bekwaamheidsattest nodig hebt om les te geven. Vakbonden hebben het afgedaan.

Bedrijven staan veel aan de deur op zoek naar geschoolde krachten, ook hier spreken we van een groot tekort.

Miek stelt dan ook de vraag aan bedrijven voor openheid om zo samen initiatieven te lanceren. Neem contact met haar op om het te helpen oplossen. Samen met Tine, de campusdirecteur doet ze een oproep om samen met haar na te denken over mogelijke oplossingen.

 

De 2de oproep van Miek gaat erover dat er in het VTI 664 leerlingen ingeschreven zijn, maar veel te weinig meisjes. Met het gebouw nu is het technisch onderwijs niet meer ‘not done’ voor meisjes (zoals vroeger wel eens gezegd werd). Ze vinden helaas nog de weg niet naar het VTI. Miek roept op om rond te vertellen over de fijne omgeving die het VTI is. Hier wordt onderwijs van de toekomst gegeven. De perceptie dat het VTI een school voor jongens is moet weg.

Je start hier aan de weg naar een ingenieursopleiding en dit hoeft zeker geen ASO richting te zijn!

 

We waren van harte welkom in het nieuwe VTI. Dat het een state-of-the-art gebouw is met enorm veel mogelijkheden lijdt geen twijfel! Hier wordt aan de toekomst gebouwd!