Fotoverslag happy hour 25 augustus 2022


Beste Hanzelid,

Hartelijk dank voor je aanwezigheid, hierbij zie je alvast een reeks foto's van dit gezellig samenzijn, bijpraten en netwerken! Met dank aan Yves Arys voor de luchtfoto's!

Op onze Happy Hour werd door voorzitter Valerie de nieuwe Hanze-enquête voorgesteld.

Onze vorige ledenbevraging dateert al van zo'n 7 jaar geleden. Uit die resultaten hebben we toen heel wat geleerd en dat hebben we in de praktijk toegepast. Daarom willen we graag opnieuw polsen naar jouw mening. Die is voor ons immers zeer waardevol! Wij hopen dan ook op een grote medewerking. Al je antwoorden in deze enquête zijn persoonlijk en vertrouwelijk.

Alvast bedankt!

Het Dagelijks Bestuur.

Link naar de enqête: https://feedback.devroe.be/dehanze22

of scan deze qr code: