Verslag VD met Federica Mogherini op 5 mei 2022

Vriendendiner Federica Mogherini

De avond begon met de Algemene Vergadering voor alle leden van De Hanze, daarna hadden we mevrouw Federica Mogherini te gast voor wat een zeer boeiende avond zou worden.

Bij het begin wees Federica Mogherini op de moeilijke omstandigheden waarin ze haar functie als rector van het Europacollege aanvatte in september 2020: de Covid-maatregelen dwongen haar er toe om vooral in dat gebied de zaken te managen. Toch deden deze initiële moeilijkheden niet af aan het warm hart dat ze het College toedraagt. De missie is immers een ondersteuning bieden aan de integratie van Europa wat voor haar een natuurlijk vervolg was op haar vorige functies.

Het Europacollega geeft de kans aan studenten een ManaMa te volgen in verschillende domeinen, steeds op Europees niveau : Europees recht, Europese Internationale politiek, Europese Internationale relaties en Diplomatie, Europa en Transatlantische zaken en tenslotte Europese Economie.

Het College is opgericht om de EU mee te helpen uitbouwen door het ‘empoweren’ van de jongere generatie om een meer gezond-kritische aanpak te hanteren omtrent de Europese werking, dit is dan ook het doel en de taak van de studenten. Hierbij verwijst Federica naar de ‘founding fathers & mothers’ van het Europees denken waarbij ze samenwerking voorop stelden op het individuele; zo ook zagen ze een samenwerkende economie op Europees vlak als een garantie tegen oorlog. “ Neem nu de Oekraïense oorlog zonder een ééngemaakt Europa, dan zou het verloop er hebben uitgezien als bij de uitbraak van de vorige wereldoorlogen” stelt de rector. Overal in de wereld wordt de EU gezien als ‘the best place in the world’, dus moeten we de privileges die we erfden van de stichters toch wel veel meer waarderen. Als zijsprong vertelt Federica dat de oorlog ook wel in hun midden is: er zijn Oekraïense en Russische studenten maar ook de campus in Natolin (Polen) wordt geïmpacteerd al is het maar door het feit dat het vlakbij de Oekraïense grens ligt.

De avond ging interactief verder waarbij Adrien als eerste het ijs brak en vroeg waarom Eliane Vogel-Polsky als ‘patronne’ van het promotiejaar 2021-22 gekozen was. Dit was de ideale vraag voor Federica om het te hebben over haar zicht op feminisme. Zij stelt dat het onderschatten van het vrouwelijk talent een weggooien van ‘middelen’ is. Zo verwees ze ook naar de loon-gap tussen mannen en vrouwen, wat een specialiteit was van deze Belgische juriste. Daarnaast koos ze Eliane Vogels-Polsky omdat ze ook de minder bekende personen die meebouwden aan het eengemaakte Europa in het licht wil stellen. “You don’t have to be a ‘big’ person to change things” verklaarde Federica en zij vindt dat de huidige studenten dit moeten uitdragen.

Een volgende vraag ging over de Franse nipte herverkiezing van Macron en wat haar mening daarover was. Mocht Le Pen hebben gewonnen dat zou dit een heuse uitdaging geweest zijn voor Europa op politiek én institutioneel vlak ! Sowieso maken we als Europa nu al een zware tijd mee door de combinatie van de Covid crisis en de Oekraïense oorlog waarvan we volgens Mogherini nog maar de helft van de impact hebben gevoeld. Ook al is Federica bezorgd, toch is het positief dat de 27 lidstaten een onverwachte eenheid getoond hebben, zowel in deze zware crisis maar bvb ook bij de Brexit. Klaarblijkelijk weet Europa sterk te reageren op zware crises.

Vervolgens werd de vraag gesteld naar het budgetteren van oorlogsinspanningen. Hierbij verwees Federica onmiddellijk naar wat voor haar de twee voornaamste pijlers zijn voor een Europese autonomie: munteenheid en energie. Beiden zijn onontbeerlijk voor Europa om een eigen, onafhankelijke policy te ontwikkelen. Daarnaast zijn de politieke ‘ownership’ en implementatie van gezamenlijke beslissingen van cruciaal belang voor het welslagen van het Europees beleid. Unanimiteit mag dan zeer zwaar werken zijn en langdurig zijn maar de complexiteit ervan is een garantie voor zekerheid in beslissingen.

Hoe moeten we dan de verhouding tussen de EU en China zien ? China wil, zo ziet Mogherini het, van zichzelf een beeld ophangen als multi-lateralist. Europa moet dus enerzijds haar waarden aanhouden maar tegelijk ook China uit hun hoek laten komen door ook in te spelen op een vorm van samenwerken. Alhoewel we fundamenteel verschillen met China omtrent democratie als idee moeten we kijken naar andere vlakken waarop we kunnen samenwerken wat in tegenstelling is met de VS waar wedijver en het winnen van de competitie op de eerste plaats komen.

Als laatste vraag stelde men : “ Staat de democratie op de helling ?” Federica bevestigde dit en zei zelfs dat dit op dagelijkse basis aan het gebeuren is, ze verwees echter ook naar de ‘next generation’ als drager van hoop om  hieraan iets te doen. Zo stelde ze dat er ook in Rusland een toekomstige generatie zal komen…. Maar dan moeten we toelaten dat die generatie met kritische ideeën zal komen. Het is dus niet alleen de taak van de volgende generatie om te leren maar ook om zaken in vraag te stellen op een gezond kritische manier !

En zo heeft iedereen een zeer boeiende avond meegemaakt!