Verslag VD met Tom Hautekiet en Marc Adriansens

Een avond “Haven van Zeebrugge” met Tom Hautekiet en Marc Adriansens

 

16 september 2021

 

 

Met ‘sporten is gezond’, opende voorzitster Valerie Meuser haar toespraak, maar helaas was dit niet het geval voor Mathias Madou, die als spreker genoteerd stond maar wegens een sportletsel niet kon optreden.  Gelukkig konden we rekenen op de bereidwilligheid van Hanzelid Marc Adriansens om samen met Tom Hautekiet het verhaal van de fusie van de havens van Zeebrugge en Antwerpen te brengen.

Vooraleer we van start gingen, pinde onze voorzitster nog 4 kersverse leden van De Hanze.  Dat De Hanze garant staat voor verjonging merkten we alvast bij Cédric Lanckriet van ECS & Sébastien Vandaele die Michel Vanacker opvolgt bij Wijnen Feys en Vanacker.  Johnny Waterschoot, EY vervoegde de rangen, samen met onze gastspreker van de avond Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge.  Het enthousiasme van onze nieuwe leden om onze vereniging te leren kennen werkte alvast aanstekelijk en we heten ze dan ook graag van harte welkom bij De Hanze!

 

Past-voorzitter Wim Henneman stak hierna onmiddellijk van wal met de voorstelling van onze 2 sprekers van de avond.  De Hanze lid Marc Adriansens behoeft geen introductie meer, als voorzitter APZI-VOKA en met een passie voor de haven van Zeebrugge is er niemand beter geplaatst dan Marc om een visie te geven over de fusie van de havens vanuit de privésector.  Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge, staat sinds maart aan het roer van de haven met als doel alle partijen in het verhaal van de fusie mee te krijgen door de klanten op de eerste plaats te zetten.

 

 

De samenwerking van de havens van Zeebrugge en Antwerpen is op zijn minst historisch te noemen.  De haven van Zeebrugge is steeds heel sterk aanwezig geweest, in de late Middeleeuwen was Brugge hét New York van Europa en vanaf de 21ste eeuw had Brugge de grootste autohaven ter wereld naast de prominente ro-ro haven.  Ook Antwerpen kende een enorme groei tot wat ze nu is, een haven van wel 12000 ha groot, 40 dokken en 7 sluizen.  Met de aangekondigde fusie van de 2 havens kan Port of Antwerp-Bruges zich als wereldhaven in de markt zetten op een moment waar heel wat havens voor een uitdaging staan en zich dienen aan te passen aan de huidige omstandigheden (zoals de Brexit). 

Tom bespreekt de gevolgen van dit akkoord en de overslagcijfers.  Overall delen de havens dezelfde ambitie: het versterken van een wereldwijde positie, inzetten op de complementariteit van beide havens en meerwaarde creëren voor de havengemeenschap en omgeving.  Naast deze ambities staan ze uiteraard voor een grote gemeenschappelijk uitdaging: de Europese energiehaven van de toekomst worden waarbij duurzame zonne-en windenergie die omgezet wordt in waterstof, gestockeerd en getransporteerd kan worden naar de eindconsument.

Maar een fusie loopt nooit over rozen en het DNA van beide havens zijn verschillend; daar waar bijvoorbeeld Zeebrugge eerder een overslaghaven is en roro activiteiten heeft, focust Antwerpen zich ook op productie.  Net daarom heeft Tom een integratietraject ontwikkeld op korte termijn, dit dient ervoor om na 1 jaar een eengemaakte structuur te bekomen met respect voor de cultuur van beide havens.  Op lange termijn wordt een uniform financieel en commercieel beleid beoogd met fysieke links tussen beide havens.

Marc vulde nog aan met het 10 punten programma van Apzi-Voka. 
Steeds terugkerende punten zijn dat Zeebrugge zijn sterktes dient te behouden als roro en overslaghaven, de ontsluiting en spoorverbinding tussen beide havens dient te worden geoptimaliseerd, de havenklanten zélf hun haven moeten kunnen kiezen én de zeer goed uitgebouwde reglementering rond havenarbeid in Zeebrugge lokale materie moet blijven.  En dat Antwerpen wel 7 sluizen heeft en Zeebrugge slechts 1, valt niet te rijmen, en daarom staat een extra sluis voor Zeebrugge uiteraard ook hoog op de agenda…

 

Het was alvast een boeiende avond over materie die ons, niet enkel economisch maar ook als gemeenschap, sterk aanbelangt.   Er kwamen dan ook heel wat vragen uit het publiek.  We danken de sprekers en wensen hen alvast veel succes met de vele uitdagingen in dit mooie project.