Verslag ontbijtboek met Peter Vanham op 10 juni 2021

 

Verslag van een boeiende ochtend met Peter Vanham.

 

Na een lekker ontbijt zaten de deelnemers opnieuw aan hun scherm gekluisterd om meer te horen over vooral Brugse ondernemers doorheen de tijden. Onze voorzitter verwelkomt iedereen en Wim Henneman schetst even kort wie we straks aan het woord hebben.

Schrijver Peter Vanham begon met een stukje geschiedenis over de vroegere invallen van Vikings en andere toen regerende heersers. Volgend hierop legde hij uit hoe de handel in Brugge en andere steden ontstond.

Gemeenschappen werden steden, eerst Hoei in 1066, daarna ook al vlug Brugge en de horigen klommen op tot een betere plaats in de maatschappij. Na een periode van opstanden komt in 1127 een nieuwe graaf aan de macht. Hij richt een charter op waarbij hij aan de ‘gewone man’ ook meer macht geeft. Zo wordt Brugge de evenknie van Venetië en ontstaat ook DE HANZE, een vereniging van handelaars. Brugge wordt belangrijk door de zee- en landhandel, vooral met het Noorden. In plaats van de plunderingen komen we tot een handel.

Het beursverhaal is een mooi Brugs verhaal. Met de familie Van der beurs  ontstaat de eerste financiële beurs van Europa, misschien wel van de wereld. De patriciërs zoals deze familie Vanderbeurs en de wevers o.l.v. Pieter de Coninck kwamen later evenwel tot onenigheid.

De donkere periode van Brugge komt er aan tegen eind 15de eeuw, o.a. door het dichtslibben van de vaargeul maar vooral ook door de opkomst van steden als Antwerpen met meer uitbreidingsmogelijkheden en minder opgelegde regels aan de handelaars.

Petrus Plancius (Pieter Platevoet), afkomstig van de Westvlaamse regio, sloot zich aan bij het wereldwijde initiatief uit Amsterdam, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, door de auteur ook wel de eerste multinational genoemd. Later komen ook de Spaanse immigranten erbij en o.l.v. Gregorius van St-Vincent werden hier de Jezuïetenscholen opgericht. Tot in China maakten we furore door de emigratie van Ferdinand Verbiest, een Vlaamse Jezuïet die opklom in de orde van de Mandarijnen.

Na de dip van de 16de, 17de en 18de eeuw kwam er een nieuwe opgang met in Luik de industrie van o.a. Cockerill, Nagelmackers en de weefgetouwen van Lieven Bauwens in Gent. In Brugge had je Bombardier, opgericht door Bruggelingen in de 19de eeuw. Karel Vandepoel (°Lichtervelde) aka Charles Vanderpoel heeft met de trams in Amerika internationale roem gemaakt.

Peter besluit zijn verhaal nog met de opmerking dat Brugge met het Europacollege op vandaag ook heel hoog scoort in de context van de Europese Unie.

Daarna volgt nog een bijzonder interessante Q&A en dan kunnen de deelnemers aan hun werkdag beginnen.

Opnieuw een boeiende ontbijtvergadering met food for thought voor de zomer!