Verslag en foto's vriendendinner met Jan D'Hondt op 26 november 2020

 Online Vriendendinner met Jan D'Hondt op 26 november 2020 met als titel : “Het Stads- en OCMW-archief Brugge, een digitale introductie”.

Voorzitter Wim opende deze voor hem laatste (online) vriendendinner als voorzitter.

Hij begon met een aantal mensen in de bloemetjes te zetten, nl. Inge Devroe, Koen Van Loo en Marc Loeys, die einde dit jaar het Dagelijks Bestuur verlaten. Dank aan alle drie voor hun enorme inzet voor onze club!

Maar niet getreurd, er komen nieuwe mensen aan boord van het Dagelijks Bestuur nl. Leen Janssens, Thomas Haspeslagh en Niko Keters.

En dan is er natuurlijk nog de opvolger van Wim, de nieuwe voorzitter of voorzitster Valerie Meuser, die vanaf 1 januari de fakkel overneemt. Zoals Wim zelf zei: de koning is dood, leve de koningin! Plus Valerie is ook de eerste vrouwelijke voorzitter bij De Hanze!

Finaal bedankte Wim ook zijn echtgenote voor de steun tijdens zijn voorzitterschap. Wim sloot zijn intro af door alle leden te bedanken “want zonder jullie waren deze 2 jaren als voorzitter niet gelukt. Dank je wel!”

Intussen had iedereen zijn of haar magnifieke box met comfort food en een fles cava ontvangen. Het culinaire eten werd verzorgd door het team van Atelier D (Hof Ter Beuke) uit Brugge en de heerlijke cava kwam van bij onze leden, nl. El Pozo, Les Caves de Bordeaux en Feys-Vanacker. 

Dan werd het woord aan Francis Loonis gegeven die onze spreker, Jan D’Hondt, zijn neef, introduceerde: Jan is hoofdarchivaris (of hoofd informatiebeheerder) bij het Brugse Stadsarchief, dat zich bevindt op de Burg, op een steenworp van onze ‘normale’ vergaderplaats.

Jan D’hondt, uit Sint-Kruis, studeerde aan de OLVA in Assebroek vooral wiskunde en wetenschappen, maar koos uiteindelijk aan de Gentse Universiteit voor het vak geschiedenis. Uitgerekend in die periode, eind jaren 70, begin jaren 80, stampte hij samen met vier scoutsvrienden uit Sint-Kruis, de groep Red Zebra uit de grond. Jan was de bassist van dienst en maakte de beste jaren van deze Brugse band mee. De single ‘I can’t live in a living room’ (red zebra - i can`t live in a livingroom - YouTube ) is tot op vandaag verplichte kost in de Belgische top-100. In 1981 besliste Jan uit de groep te stappen en zich volledig toe te leggen op zijn passie: geschiedenis.

Net afgestudeerd mocht hij aan de slag in het Brugse Stadsarchief waar hij (niemand minder dan) Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC) verving. Intussen is hij er al 35 jaar aan de slag en kwam hij als primus uit het examen voor hoofdarchivaris.

Sinds 3 jaar is historicus Jan D’hondt (58) hoofdarchivaris van één van de rijkste archieven van Europa. Als 10de stadsarchivaris van Brugge staat hij aan het hoofd van een tienkoppig team en een archief dat ruim zeven kilometer beslaat.

Jan begon zijn verhaal met een definitie: wat is een archief?

“Proces gebonden informatie, opgemaakt of ontvangen door een organisatie of een persoon bij de uitoefening van hun functie of hun activiteiten, en die minstens enige tijd moeten bewaard worden.” Zo spreekt men van een rijksarchief, stadsarchief, bisschoppelijk archief of een bedrijfsarchief, …

Jan liet ons kennismaken met het rijke archief en lichtte ons de inhoud en werking toe. Weet dat het stadsarchief teruggaat tot 1280. Door een brand zijn de documenten van ervoor volledig vernietigd.

Ter info: Jan kwam bovendien recent in de media tijdens de Brexit-onderhandelingen m.b.t. de visserijpriviléges. Of waar een stadsarchief allemaal toe leiden kan ...

Van heel wat bronnen bestaat vandaag geen papieren versie meer. De oplossing is het e-depot, een elektronische verzamelplek voor documenten die omwille van de bewijskracht of de erfgoedwaarde moeten worden bewaard voor het nageslacht. Een heuse klus, zo blijkt. Je moet er voor zorgen dat deze digitale documenten ook nog binnen dertig à veertig jaar kunnen gevonden en gelezen worden. Deze documenten worden ook versleuteld, zodat de integriteit en de authenticiteit gewaarborgd blijven.

Een andere uitdaging is de overname van het rijke archief van het OCMW (sedert 1 maart 2019) dat nu nog onderdak heeft in de vroegere Minnewaterkliniek en in een hulpdepot in Sint-Andries, samen goed voor meer dan vijf kilometer archief.

Het Stadsarchief telt jaarlijks 3.000 fysieke bezoekers. Er zijn ook zo’n 30.000 virtuele bezoekers, die hun info vinden op het onlineplatform (zoals www.archiefbankbrugge.be ). Het Stadsarchief krijgt ook nog de hulp van een dertigtal vrijwilligers die heel wat archiefbestanden ontsluiten.

Eén van de topstukken in Brugs bezit zijn de Registers van de Zestendelen, nauwkeurige beschrijvingen van het Brugse huizenbestand sinds 1580, een erfenis uit Brugge’s calvinistische periode. Een onwaarschijnlijke rijke bron (zie ook www.kaartenhuisbrugge.be - liefst voor 1 januari te bezoeken, wegens update van de software ????).

Jan sluit af met wat geschiedenisinfo over De Hanze.

In de Middeleeuwen (13de - 16de eeuw) was De Hanze (ook de Oosterlingen genoemd) een Natie of vereniging van vreemde handelaars in Brugge, georganiseerd in 1347, maar wel met al privileges sinds 1252! Andere Naties kwamen uit Venetië, Lucca, Portugal enz.

Het gebied van De Hanze situeerde zich vooral rond de Oostzee met +/- 200 steden. Lübeck was één van de belangrijkste steden. Brugge daarentegen was één van de Hanzekantoren (naast Londen en Novgorod), noem het een soort ambassade.

Het archief van De Hanze is, toen ze vertrokken in de 16de eeuw, meegenomen naar het stadsarchief van Keulen.

Terug een zeer interessante avond over een niet zo evident onderwerp!