Verslag en foto's van De Hanze's eerste online vriendendinner met Mitch De Geest

Mitch De Geest – Klaar voor morgen

 

Citymesh is een Blankenbergs-Brugs bedrijf, opgericht door Mitch De Geest. Mitch is industrieel ingenieur informatica van opleiding, indertijd gestart met een computerwinkel en nu CEO van Citymesh. Het bedrijf heeft 70 mensen in dienst en de ambitie om tot 100 personeelsleden te groeien dit jaar.

Mitch is ook actief in Open VLD, als brandweerman en als lid van de 112-afdeling, ambulanciers. Zijn motto is steevast om van elke dag het beste te maken.

 

Citymesh is in 2007 gestart als telecom operator met initieel enkel WIFI, maar is nu de enige operator in België met volledige 5G licentie, mede door steeds te proberen “in het telecom gat te springen”, als alternatieve operator. Zo hebben zij in 2007 WIFI netwerken uitgerold aan de kust, bijv. in campings en vakantieparken, terwijl hiervoor geen interesse was van de bestaande telecom operatoren.

Mitch heeft het over 4 Units, 4 belangrijke afdelingen voor Citymesh, nl. Internet of Things (IoT), Offshore, 5G en Drone services.

 

IoT

Citymesh bouwt WIFI netwerken over heel Vlaanderen en Wallonië, zowel indoor als outdoor. Het uitbouwen van outdoor WIFI netwerken in steden heeft als grootste troef dat er data uit kan gefilterd worden. Deze data wordt gebruikt voor profiling, het in kaart brengen van wie waar rondloopt, met welk Facebook profiel of andere kenmerken. Op deze manier ontstaat heel veel data mining. Zo kan bijv. bepaald worden welke personen, of anders gezegd, welke profielen in een bepaalde Kinepolis zaal zitten voor een bepaalde film en kunnen de advertenties daaraan aangepast worden.

Andere voordelen zijn het in kaart brengen van verschillende aspecten van mobiliteit, zoals bijv. luchtkwaliteit, veiligheid op straat in bepaalde buurten, geluidsoverlast enz.  Dit was ook oorspronkelijk de bedoeling bij de oprichting van het bedrijf, om in een kader van IoT een concept of voorloper van ‘smart cities’ te starten.

Citymesh werkt daarnaast ook samen met politionele diensten, waarbij op regelmatige basis via een coördinatiecel informatie wordt uitgewisseld (volledig in een wettelijk kader) om zo bijv. vermiste kinderen te helpen opsporen aan de hand van bepaalde data, of door bewijsmateriaal te verzamelen bij misdaden.

Uiteraard werkt Citymesh conform de GDPR richtlijnen.

 

Offshore communication services, de 2de unit

In 2009 is Citymesh ‘toevallig’ in die Offshore wereld gedoken. Tijdens werken voor een project van BP ontploft in dezelfde regio het schip Deep Water Horizon. Dankzij Citymesh is er op een snelle manier een communicatienetwerk uitgebouwd tussen de verschillende schepen en zorgde dit netwerk voor efficiënte technische ondersteuning bij deze ramp.
Ondertussen is Citymesh zeer actief in de hele offshore sector, voor allerhande specifieke opdrachten m.b.t. draadloze verbinding.

Zo heeft Citymesh reeds in 2016 voor een draadloze 5G verbinding gezorgd bij de Belgische windmolenparken en ondertussen ook in vele andere landen. Ook de haven van Zeebrugge is uitgerust met het 5G netwerk van Citymesh.

 

5G services, de 3de unit

Citymesh bouwt in samenwerking met Nokia netwerken voor de industrie, niet voor de consumenten zelf. Toen een stuk onbenutte frequentie in België opengezet werd, en er geen interesse was van andere telecom operators, is Citymesh opnieuw ‘in het gat gesprongen’. Dit stuk spectrum kwam later in aanmerking voor 5G, dus Citymesh heeft hier een zeer goede zet mee gedaan.

De private 5G netwerken zijn de key business. Het Wifi netwerk heeft te veel beperkingen in de industrie, deels op gebied van betrouwbaarheid en omdat een ‘normaal’ WIFI netwerk te vlug overbelast geraakt. Bij een privaat 5G netwerk is er geen afhankelijkheid van telecom operatoren en je maakt geen gebruik van een publiek netwerk, wat de eigen data ook beschermt. Vandaar is ‘private 5G’ dé oplossing voor grote spelers.

Als voorbeeld legt Mitch uit dat bij Cosco Zeebrugge het netwerk over de volledige terminal uit twee 5G stations bestaat en dit hiermee 80 WIFI punten vervangt. Ook bij andere grote spelers, zoals Arcelor Mittal, Brussels Airport en de haven van Zeebrugge is 5G van Citymesh actief.

 

Drone Services, de 4de unit

Aangezien de huidige 4G netwerken op bepaalde hoogte sterk dalen in productiviteit, is 5G zeer belangrijk voor de drones, om die op afstand te kunnen bedienen.

Citymesh bouwt een netwerk in de lucht en dit netwerk moet uitgerold worden over het hele land, om zo de drones overal en van overal te kunnen bedienen.

Als voorbeeld beschrijft Mitch de drone op de brandweerkazerne in Kortrijk, gekoppeld aan alle hulp- en nooddiensten. Die drone vliegt in Kortrijk bediend met het 5G netwerk vanuit Oostkamp en kan zo zeer vlug reeds de situatie schetsen voor de hulpdiensten.

Uiteraard is hiervoor vanuit andere regio’s ook veel interesse. Momenteel zijn reeds 4 piloten full time in dienst. Het drone verhaal is nog in een startfase, maar Mitch wil het graag uitbouwen naar een maatschappelijk relevant succes.

 

Na de boeiende uiteenzetting werden nog interessante vragen gesteld. Moderator Koen verzamelde de vragen en legde ze voor aan Mitch:

·        Er is nog steeds geen WIFI op de trein: een privaat 5G netwerk langs de hoofdlijnen zou nochtans een betaalbare oplossing zijn, en ook zorgen voor een uitgebreid zicht (via camera’s) op het spoornetwerk kunnen geven. Momenteel zijn er nog partijen die hier minder voor open staan.

·        Citymesh biedt de volle 5G band aan, maar met het 4G protocol, omdat er voor 5G speciale toestellen nodig zijn. Met een software update kan dit eenvoudig aangepast worden wanneer die toestellen meer in omloop raken.

·        Business model: private 5G netwerken worden bijv. bij de luchthaven als maandelijkse kost aangerekend, los van het verbruik. De klant weet dus wat hij betaalt en zal betalen.
Bij een offshore netwerk wordt volgens verbruik aangerekend.

·        Corona heeft een tijdelijke invloed gehad waarbij alles wat stil viel, maar bijv. steden komen nu toch terug met hun vragen en projecten. Voor evenementen e.d. zal voorlopig minder vooruitgang zijn. Offshore projecten hebben geen enkel nadeel ondervonden van de coronasituatie, deze projecten zijn volop aan het groeien.

·        Mitch krijgt via allerhande kanalen massa’s vragen over gezondheid en 5G, zowel van individuele mensen zelf als van groeperingen, mede door de verspreiding van fake news. 5G heeft bij zijn weten nog niemand ‘ziek’ gemaakt, er wordt al jaren mee gewerkt in zijn bedrijf. Het blijft uiteraard magnetische straling maar de normen in België zijn dermate streng dat de veiligheid toch wel gewaarborgd wordt. Er zijn daarenboven geen bewezen ‘probleemgevallen’ en het dient gezegd dat er dankzij 5G of 4G toch ook reeds vele mensenlevens gered zijn.

 

Als afsluiter neemt onze voorzitter nog even het woord en wordt Mitch hartelijk uitgenodigd op het eerstvolgende live-vriendendinner, waar hij nog een flesje wijn of bubbels zal krijgen.

Hoewel vele leden het diner en de babbel misten, was dit een geslaagde avond, met een enthousiast publiek – Bedankt Mitch!