Overlijden van André Bekaert, vader van Dirk Bekaert

Met spijt melden wij u het overlijden van de heer André Bekaert, vader van Hanzelid Dirk.
André werd geboren in Geluwe op 13 juni 1931 en is overleden in het AZ Sint-Lucas op 8 april 2020. De afscheidsplechtigheid werd in intieme kring gehouden. De leden van het Dagelijks Bestuur, samen met alle leden van De Hanze, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde familie en wensen hen sterkte toe.