Verslag en foto's vriendendiner met Nicolas Vyncke op 6 februari 2020

Vriendendiner met gastspreker Nicolas Vyncke: is CO²-neutraal bouwen haalbare kaart of hype?

Het eerste vriendendiner van 2020 werd op een originele manier door onze voorzitter Wim Henneman ingeleid door te vermelden dat we 2 leden hebben die het afgelopen werkjaar 100% aanwezigheid hebben, nl. Urbain Wauman en Guy Poelvoorde. Beide werden op applaus ontvangen en bedankt met een heerlijke fles wijn.

Daarna was het de beurt aan Stef Dehullu om onze gastspreker Nicolas Vyncke, CEO van Ingenium in te leiden. Stef deed dit op een leuke manier door ons te confronteren met een aantal vragen. Wie is er voorstander van Greta Thunberg en haar acties? Wie rijdt er met een hybride of elektrische auto, om milieubewuste reden, of is het meer voor de fiscale aantrekkelijke reden?

Nicolas begon met een slide over mieren en dat het gewicht van de totale mierenbevolking even groot is als het gewicht van alle mensen. Die mieren hebben hier al lang geleefd zonder impact op het klimaat, met de mens is dat toch anders verlopen.

Nicolas is in de voetsporen van zijn vader getreden, die een klassiek ingenieursbureau had, gespecialiseerd in technische uitrustingen van gebouwen.

Nu is Ingenium geëvolueerd naar meer services. Hij stelt dit graag voor in een cirkel, verwijzend naar het circulaire gedachtengoed. Extra services zijn o.a. consultancy, optimalisatie (bestaande gebouwen analyseren om ze beter te maken) en commissioning (= gebouwen testen, klaar maken voor gebruik). Ze draaien een omzet van 11 miljoen euro met 96 medewerkers en  4 kantoren in Vlaanderen (Brugge, Gent, Leuven en Antwerpen). Ze zijn een kennisbedrijf! Ze verkopen kennis.

Nicolas stelde ons zijn bedrijf voor als “Ingenium is not just another engineering office. Ingenium wants to inspire you towards an excellent building by sharing our knowledge with respect for everyone and everything”.

Hij is een optimist. Uit de doembeelden ziet hij opportuniteiten, nieuwe business, en vooral een betere wereld achteraf.

Met Ingenium willen ze mensen inspireren om verder te gaan, ze willen excelleren, hun kennis delen en respect tonen voor de mensen en de omgeving: dit zijn hun 4 bedrijfswaarden. Ze zijn bezig met alles wat te maken heeft met de levensduur van een gebouw. Ze zijn lid van een Europees netwerk van gelijkgestemde ingenieursbedrijven, dit werkt super inspirerend.

Nicolas vertelde ons over de stijgende C0²-vervuiling door o.a. meer mensen, meer comfort. In december 2015 (4 jaar geleden reeds!) zijn 195 landen overeengekomen om er iets aan te doen, de temperatuur maar te laten stijgen met 1,5 à 2 graden Celsius. Nu zitten we al op meer dan 3 graden, dus dit is niet goed.  In Davos in januari op het WEF (World Economic Forum) is ook erkend dat klimaattransitie de eerste bekommernis is.

We moeten stoppen met C0² in de atmosfeer te stoppen! Kunnen we dat?  Ja natuurlijk met het verduurzamen van alles (industrie, gebouwen, transport) en te investeren in hernieuwbare energie.

Waar wachten we op? Waarom gebeurt het niet? Hebzucht is de hoofdreden! Hebzucht zal ook de oplossing zijn, want “Groen is Poen” (uitspraak van prof. Dieter Helm), duurzame oplossingen zorgen voor geld verdienen.

Met Ingenium doen ze dat door duurzame oplossingen te (laten) kiezen die op lange termijn voordeliger zijn. Het is goedkoper met renewables dan met de traditionele oplossingen.

Maar het verloopt te traag, nu maar 10% met renewables. Het verbruik van fossiele brandstoffen stijgt zelfs nog ieder jaar! Maar we zijn toch op goede weg, 100% tegen 2050 . We hebben de middelen: groen is poen! Financiële markten stoppen meer en meer met investeren in fossiele brandstoffen en schakelen over op investeringen in renewables.

Ingenium biedt een oplossing met circulair denken: investeringskost en uitbatingskost, verhouding is 20% investering voor de bouw over 30 jaar gezien. Ingenium wil dit veranderen met bijv. 21% kost voor bouw maar uitbating laten zakken van 80% naar 70 à 75%.  De TCO (total cost of ownership) is belangrijk!

Nicolas sluit af met hun digitale aanpak. Op een virtuele manier ontwerpen ze gebouwen, met o.a. als voorbeeld het gebouw van de Kulab te Brugge aan het station. Met allerlei simulaties worden zaken geoptimaliseerd vooraleer er ook maar één steen gebouwd is. Ook augmented & virtual reality helpen hen om alles te laten realiseren.

Een kleine tip van Nicolas: investeer in energiecoöperaties zoals Beauvent, Ecopower, Aspiravi Samen en Coopstroom in Brugge: rendement van 4 à 5 %, dus stukken meer dan de 0,11% op je spaarboekje. Groen is poen!

Wederom was het een interessante, leerrijke uiteenzetting van een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft en zeker kan meewerken aan de verbetering ervan.