Verslag en foto's Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie De Hanze 2020

Brugge = traditie + innovatie

Onder toeziend oog van Adolphe Sax

?

De klok wees 19u30 aan toen onze voorzitter Wim Henneman onze ‘traditionele’ avond van wal stak. Ondanks handelsoorlogen, klimaatperikelen, regeringsonderhandelingen die niet vlotten en talloze andere zorgen, kunnen we in 2019 wél spreken van een schitterend werkjaar van De Hanze.  Inderdaad, vele topsprekers passeerden ook dit jaar de revue, allen met pertinente boodschappen in diverse maatschappelijke aandachtsgebieden. We hadden het o.a. over Singapore, klimaatbeleid, de recyclerende economie, en non-verbal communicatie.  Ook de bedrijfsbezoeken (ICO, Advionics) gooiden grote ogen. Hij besluit voorlopig met zijn originele wensen voor 2020: “More smiling, less worrying, more compassion, less judgement, more blessed, less stressed, more love, less hate in 2020”.   

Het is daarna aan de beurt aan het Brusselse Scarbo Quartet, een ensemble van vier jonge saxofoonvirtuozen die ons verwennen met een harmonieus samenspel van hun sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofoon. Ze brengen een bewerking van Grieg, en later op de avond een eigentijdse vertaling van de mooiste melodieën van Jacques Brel.         

Burgemeester Dirk De fauw neemt vervolgens het woord en schetst een balans van het economisch wedervaren van onze regio. En die balans is niet mis! Vooreerst noteren we de laagste werkloosheidgraad van de centrumsteden. Dan volgen de verschillende pijlers van onze economie. Vooreerst de bloeiende haven van Zeebrugge die in 2019 afklokt op een groei van 12%! Bovendien is het een plek waar de investeringen en innovatie onverminderd doorgaan. Hij wijst op de nieuwe zeesluis, maar ook op plannen voor productie van koolwaterstoffen op basis van goedkope energie, die dan voor verwerking naar Antwerpen worden ‘doorgepompt’. We hebben het dan nog niet gehad over de overslag van voertuigen, waar Zeebrugge wereldleiderschap laat optekenen. Onze tweede pijler is de horeca. Ook die doet het niet slecht, integendeel. Het verwachte dipje door het wegblijven van de Engelsen is uitgebleven. Dit komt doordat talloze andere nationaliteiten een ‘substitutie-effect’ hebben gegenereerd: het verblijfstoerisme ‘is booming’. Tijdens de kerstperiode is er 14% omzetstijging genoteerd. Ook hier is innovatie een belangrijke trigger. Maar quid de binnenstad? Was daar niet iets aan de hand? Leegstaande handelspanden? Het probleem niet negeren maar aanpakken is de boodschap: een centrum manager is aangesteld. Brugge laat vooralsnog de laagste leegstand noteren, maar belangrijker is dat 80 % van onze handelszaken geen deel uitmaken van grotere ketens! Tenslotte staat hij ook stil bij een derde pijler, die misschien niet zo zichtbaar is, maar toch, zoals de Amerikanen zouden zeggen, van ‘paramount importance’ is. Het gaat over de zorgsector die in onze regio wordt getrokken door onze twee ziekenhuizen: St. Jan en St. Lucas. Blijkt dat meer en meer gerenommeerde artsen zich hier komen vestigen en zodoende ‘leverage’ creëren in de hele sector. Melden we ook dat deze ziekenhuizen een aantrekkingspool zijn voor massa’s toeleveranciers.   Drie pijlers dus, gedreven door innovatie… We hebben het dan nog niet gehad over onze bloeiende gastronomie en alle initiatieven die in het kader van duurzaamheid worden genomen. Op de valreep verklapt hij ons dat het dossier voor het bouwen van nieuwe voetbalstadia weldra zijn beloop gaat kennen. We zijn benieuwd!

Tot besluit neemt voorzitter Wim nog even het programma 2020 onder de loep. Een greep uit het aanbod: Nicolas Vyncke, Joël De Ceulaer, Joachim Coens (maar in welke hoedanigheid?), bezoek aan de tentoonstelling Van Eyck te Gent… en zoveel meer. Het ziet er naar uit dat het adagio ‘noblesse oblige’ ook dit jaar weer de rode draad van het Hanzegebeuren vormt.

Na het uitwuiven van Francis Loonis – de CFO van De Hanze - en de officiële voorstelling van Lisa Ferdinande als nieuw lid Dagelijks Bestuur, trekt voorzitter Wim de aandacht op het feit dat ons aller Carine binnenkort met pensioen gaat en wordt vervangen door Sybil. Daverend applaus voor beide dames! We worden daarna uitgenodigd op de traditionele verzorgde receptie, waar de al even traditionele netwerking kan beginnen.

De Hanze én Brugge, als cocktail van traditie en innovatie, zijn klaar voor het volgende decennium.