Verslag en foto's bedrijfsbezoek Advionics

Wist je als Hanzelid nog niet waar Advionics gevestigd is, dan heb je je misschien ook de bedenking gemaakt dat CEO en Hanzelid Jan Bonte niet ver terug moet naar zijn bedrijf, wanneer hij van één van onze ontbijt(k)boeken komt. Als hij er al de tijd voor kan uittrekken, want de laatste jaren is er nogal wat gebeurd in het bedrijf, zo vernemen we van Jan tijdens de inleiding. 

Oorspronkelijk startte het bedrijf onder Siemens in 1961 en was het actief in elektronische componenten en producten voor de telecommunicatie. In de zeventiger jaren kwam er een focus op de telecommunicatie voor militaire doeleinden. In 1993 werd er een cleanroom opgericht. Binnen deze stofvrije ruimte werd een kwalitatieve bewerking van chips verzekerd. Dit laatste feit was i.h.k.v. de upgrade van de F16. 

Een tweede belangrijke fase kwam er in 2002 met de verkoop van deze activiteit door Siemens aan Airbus. Vanaf dat moment kwam het accent te liggen op communicatiesystemen tussen vliegende vliegtuigen en verkeertorens waarvoor ze applicaties en versterkende componenten leverden. Een tweede productielijn was gericht op radarapparatuur zowel voor primaire als secundaire radars. 

In 2012 volgden de eerste leveringen van elektronische modules voor de civiele luchtvaartsector. Op dat moment is er ook een lean-oefening doorgevoerd. Twee jaar later kwam er met de ruimtevaart nog een nieuwe sector bij. 

Een derde fase in de geschiedenis van Advionics startte met de verkoop door Airbus aan Parter Capital AG.  Kort daarna werd een MBO én een merge doorgevoerd met een bedrijf in de Kempen, Intersoft. Recent werd Waterland als private equity partner ingeschakeld om de internationale groei te versnellen en verder te evolueren van een puur productiebedrijf naar een ontwikkelaar van systemen. Zo wordt er nu een nieuw radarsysteem ontwikkeld en in testfase gepresenteerd aan het Duitse leger. Waterland biedt met zijn expertise het professioneel kader en de structuur, nodig voor het begeleiden en verder uitbouwen van de groep. Door de merge met Intersoft ontstond er een symbiose tussen hun kennis van ontwikkelen en maken van radar analyse tools met de efficiënte serieproductiecapaciteit voor radars van Advionics. 

Op lange termijn wil het management duurzame groei nastreven door het realiseren van goede cijfers en een strategie o.b.v. 4 kwadranten. : 

- manufacturing met continue investering in state of the art productieapparaat, én sterke focus op het engagement van de medewerkers (aanwerven van de beste ingenieurs);

- business development (diversificatie van klanten); 

- uitbreiden van services (installatie en reparatie bij klanten, updates van soft- en hardware);

- installeren van een volwaardige ontwikkelingsafdeling (uitgebouwd obv de testafdeling) om eigen producten te lanceren.

Als organisatie blijft Advionics verder bouwen op het Siemens-DNA met focus op het proces georiënteerd zijn, alsook een goed uitgebouwde organisatiestructuur. Daarbij is ontwikkeling een key afdeling geworden. 

Door doorgedreven people management wordt een verhoging van het engagement van medewerkers nagestreefd. Een doorgedreven employer branding ondersteunt dit (bv. open bedrijvendag ). 

Daarnaast staat Advionics voor een continue ontwikkeling van alle medewerkers in de vorm van training, coaching, opleidingen … Bovendien maakt het management werk van het toepassen van een goeie communicatiestructuur die de opvolging van het functioneren van medewerkers faciliteert en optimaliseert. Ook het groepsgevoel wordt gestimuleerd door teambuilding activiteiten. Dit komt ten goede aan de productkwaliteit waarbij geregelde teammeetings plaatsvinden ter opvolging van de productiekwaliteit. De directie vult dit ook aan met halfjaarlijkse infosessies over de stand van zaken over Advionics. 

De waarden zijn vooral gericht op de ondernemingsgeest van de medewerkers: iedereen wordt daartoe aangezet. Dit was de eerste transformatie.

De tweede transformatie ging over het uitbreiden van de marktsegmenten: vroeger ging het om puur defensie en nu zijn de civiele luchtvaart, ruimtevaart en HF-business erbij gekomen. Door systematisch coöperaties aan te gaan met klanten is dit aan het lukken, niet alleen in België maar ook op internationaal vlak. Ze zijn aanwezig bij de Belgische marine maar ook op de meeste Belgische luchthavens. Een verdere uitbreiding naar Nederland, de rest van Europa maar vooral ook de US-markt wordt verder uitgerold. 

Civiele luchtvaart ontwikkelt zich ook mede door de hulp van Intersoft. De ruimtevaart is een boeiende sector waarin ze vooral testapparatuur ontwikkelen met klanten/partners. 

In de ruimtevaart hebben ze bij Advionics de testapparatuur ontwikkeld voor het wagentje dat naar Mars werd gestuurd. Dit gebeurde samen met Airbus DS NL, een Nederlands bedrijf. Daarmee zullen in de toekomst meerdere projecten aangegaan worden, ook in het kader van de ESA. 

De keten van toegevoegde waarde bij Advionics start bij ontwikkeling en gaat tot en met de field service en support. 

Belangrijk is ook de ontwikkeling van een nieuw radarantennesysteem: de niet roterende IFF-antenne is het neusje van de zalm. Het voordeel is dat er minder kans is op defecten op mechanisch vlak, omdat dit systeem statisch is. Meerdere TR-modules staan in een ring-structuur die elektronisch worden aangestuurd. Voor dit nieuwe systeem wordt er gedurende meerdere jaren samengewerkt met het Duitse leger. De eerste test gebeurt nu in het bedrijf zelf. Volgend jaar zal een test in Duitsland plaatsvinden en daarna tenslotte zal men het op een schip testen. Het is sowieso een nieuwe ontwikkeling die veel toepassingsmogelijkheden zal bieden. Qua ontwikkeling bestaat er ook een samenwerking met Franse partners. In België komt o.a. DEME in beeld met het meten van slijtage van buizen door sensoren. Aan Telecom IT wordt kennis geleverd op basis van hoog frequent elektronica. Ook lokale spelers komen in aanmerking: Citymesh, dotOcean, Unmanned….. 

Het is vooral belangrijk om de efficiëntie van investeringen verder op te volgen in diverse werkgroepen: welke rendementen halen we en hoe kunnen we dit verder optimaliseren. 

Ook de tweede bestukkingslijn, wat het hart van de logistieke flow is, draait op volle toeren: de omsteltijden werden grondig bestudeerd om die te kunnen reduceren. Ook het invoeren van AI staat op de planning om door te voeren en aldus het verbeteringspotentieel nog te verhogen. 

Op het gebied van services is Advionics heel sterk voor installatie van complete systemen, dus ook reparaties en installaties in Duitsland, Frankrijk maar tevens in US en Australië. Zo ontstaat er een enorm dicht contact met de eindklant en geven die zo ook feedback die kan helpen tot productverbetering. 

Dit alles geeft de kans aan Advionics om zich te positioneren als een volwaardige industriële partner naar de belangrijke klanten toe (Siemens, Airbus, Hensoldt, Thales, etc …).

De kernwaarde van Advionics is het feit dat het een stabiele en betrouwbare technologiepartner is, die goed gestructureerd en procesmatig werkt, ook op gebied van ontwikkeling. Advionics wil een katalysator zijn voor de business van zijn klanten/partners. Met als voorbeeld de testapparatuur ontwikkeld voor het wagentje op Mars is voor Advionics de sky the limit dus degelijk niet.