Verslag en foto's vriendendinner Nico Daenens

Op donderdag 5 november hadden we Nico Daenens op bezoek voor het afsluitende vriendendiner van 2019. Nico is oprichter en bezieler van Dienstenaanhuis (DAH) en alle aanverwante bedrijven die ondertussen 13.000 poetshulpen een duurzame en zinvolle tewerkstelling helpen verschaffen.


Het werd vooral een mooie les voor alle aanwezige ondernemers dat indien je je medewerkers en hun gezin op alle mogelijke manieren met respect behandelt, je productieve, goedgezinde, trotse medewerkers terugkrijgt, waardoor je een competitief voordeel creëert t.o.v. je concurrenten. 


Nico Daenens was een laatbloeier, voor een stuk omdat zijn studies wat uitliepen, ‘ik volgde de universiteit van het leven’ lieten we optekenen.  Na zijn studies Facilitaire dienstverlening stelde hij tijdens stages enerzijds vast dat het beroep van poetshulp zwaar was, maar anderzijds dat het, in tegenstelling tot zijn ervaring in de horeca, op weinig waardering kon rekenen. Niet bij de klanten, maar - tot zijn verbazing - ook niet bij de dienstverlenende bedrijven zelf. ‘Ik werd er als potentieel stagiair met meer egards ontvangen dan de solliciterende poetshulp, waar het eigenlijk allemaal om zou moeten draaien’. 


Deze negatieve ervaringen lagen aan de basis van de ‘empowering people’ slogan die bij DAH de basis vormt van alle beslissingen en die doorheen de presentatie, naast de passie voor de job, iedere minuut voelbaar was. 


We staan er misschien niet altijd bij stil maar de werkplek van een poetshulp is een complexe omgeving met verschillende types klanten, verschillende woningen, verschillende types schoonmaakproducten (‘ik ken geen enkele metser die iedere dag met een verschillend truweel moet werken’) en verschillende werktijden. Het is een fysisch en mentaal zwaar belastende job, die ook heel wat sociale vaardigheden vergt. De (soms) laaggeschoolde arbeiders hebben thuis niet altijd een stabiele omgeving, waardoor DAH net wel die stabiele factor wil zijn. 


Nico toonde ons met tal van voorbeelden dat Empowering People geen holle slogan is. Een opvallend feit is toch dat hij ieder jaar van begin december tot eind januari alle kantoren persoonlijk bezoekt en tijd maakt voor de 'Dienstenaanhuis on Tour' d.w.z. de eindejaars- en nieuwjaarsmomenten om er zijn medewerkers te bedanken, met ze te praten, maar vooral naar hen te luisteren. Daarnaast kan de familiedag elk jaar op veel bijval rekenen. DAH organiseert deze dag zelf. Het management en de bedienden staan die dag ten dienste van de poetshulpen en leggen hen een hele dag in de watten. Een signaal dat kan tellen, maar dat typerend is voor de bedrijfscultuur, die sterk inzet op opleiding, begeleiding en een persoonsgerichte ondersteuning. 


Maar hoe en wanneer startte zijn succesverhaal? In september 2004 ging Nico Daenens van start met het dienstenchequebedrijf Dienstenaanhuis. 2004 was het jaar waarin de overheid het systeem van de dienstencheque introduceerde om het zwartwerk uit de poetssector te bannen. DAH bouwde traag maar gestaag aan de groei door kleine maar gerichte overnames. Er kwamen heel wat dienstenchequebedrijven in de problemen door veranderende omstandigheden. Dienstenaanhuis had deze evolutie eigenlijk voelen aankomen en volop geïnvesteerd in medewerkers én ICT. 


In 2009 werd de Group Daenens opgericht om in te spelen op de marktevolutie en professionalisering van de sector. In 2011 werd de kaap van 1.000 werknemers genomen, waarna de exponentiële groei pas echt begon. Na de overname begin dit jaar van de dienstenchequetak van Adecco, van AC Clean en de eerste overnames in Brussel en Wallonië staat de teller nu op 13.000 poetshulpen en 370 bedienden. DAH ontzorgt zo’n 90.000 gezinnen, voert per jaar zo’n 4,5 miljoen opdrachten uit, wat resulteert in ongeveer 18 mio dienstenchequeprestaties. 


Ondertussen bekijkt Nico enkele dossiers in het buitenland terwijl de omstandigheden in België zelf steeds moeilijker worden. De marges staan zwaar onder druk want de overheid geeft steeds minder subsidies terwijl de loonkosten fors stijgen. Hij voorspelt dan ook in de nabije toekomst problemen en hij roept de politiek dan ook op om de sector, waarin 160.000 mensen tewerkgesteld zijn, te ondersteunen. De sector heeft trouwens al bewezen een krachtige motor te zijn voor kort- en praktisch geschoolde mensen van alle leeftijden en culturen in onze samenleving. Het helpt hen naar volwaardig werk in een beschermd statuut. In 2011 werd Dienstenaanhuis zelfs in het Europees parlement gelauwerd met haar 35ste plaats in de Europe’s 500 Job Creating Companies van familiale groeibedrijven, dit als hoogst gerangschikte Belgische onderneming.


Na de vragenronde volgde bij de koffie nog een geanimeerde en gemoedelijke gedachtenwisseling tussen de aanwezigen, o.a. over hoe ze  in hun eigen omgeving Nico’s  ervaringen kunnen implementeren. Met dit alles in het achterhoofd trok iedereen welgezind huiswaarts van deze toch wel zeer hartverwarmende business dinner.