Verslag en foto's vriendendinner Damme Golf & Country Club

‘Golfen is Ondernemen is Golfen’

Van ‘OO’ naar ‘BO’ in één swing, didactiek op zijn best…

Goede Vrienden van de Hanze, 

Eén ding moeten we het bestuur van De Hanze nageven: ontspannen activiteiten worden doorgaans georganiseerd op originele plaatsen. Minder jonge leden uit deze regio  herinneren zich uit hun jeugdjaren ongetwijfeld de Stockmanshoeve op de grens tussen ‘Sieseele’ en Maldegem.  De ‘Stockmanshoeve revisited’ dus… We zijn vandaag te gast op een domein dat een serieuze metamorfose onderging.   Damme Golf & Country club… Ziehier een recept voor een succesvolle reconversie. 

We hebben tegen vijf voor vier in de namiddag verzamelen geblazen in het club house, op uitdrukkelijke vraag van Carine.  Ze heeft ons een gevulde namiddag beloofd. Community en Network manager Alexander Hautekiet neemt ons mee voor een walk op de site. Heel effectief en gezwind loodst hij ons doorheen de veelheid van principes, terminologie en spelregels: bunkers, handicaps, holes, clubs: het passeert allemaal de revue. Deze man is duidelijk doordrongen van golf en kan op een bevattelijke manier de ‘ziel’ ervan overbrengen. Enthousiasmeren noemen we zoiets. En dat is niet aan iedereen gegeven.

De rurale site is vanaf 1987 geconverteerd naar een ‘golfbestemming’.  In 1994 kochten de families Santens en Donck de oorspronkelijke initiatiefnemers uit. Het duurde jaren vooraleer alle noodzakelijke vergunningen door de overheid waren onderschreven. Wie zei ooit: “point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer”? Hier bij Damme Golf kunnen ze dat beamen. Volharding, misschien de eerste wet van ondernemerschap….? 

De club heeft meer dan 30 personeelsleden in dienst. Dat lijkt ons alvast niet te veel om de ongeveer  125 ha up-to-date te houden. Zeker als je het resultaat van hun werk ziet: alles is hier in topvorm. De grasmat niet in het minst. Die bestaat uit verschillende geduldig geselecteerde grassoorten. Of ze last van mollen hebben? … vraagt Karel nog aan Alexander. Gelukkig niet, maar op bepaalde golfterreinen baren ze toch kopzorgen. 

Alexander legt zeer snel de link naar de economische invalshoek van het golfgebeuren.  Hij blijkt als objectief een zo gelijkmatige bezetting van de ‘slots’ na te streven, m.a.w. door een doordachte prijszetting zoveel mogelijk je beschikbare capaciteit optimaal benutten. Sommige clubs slagen daar niet in en kijken dan tegen ‘peak loads’ aan tijdens de weekends, terwijl de court er desolaat bijligt tijdens de week. Jammer, want dan kost ie ook geld. Nog een mooie les in ondernemen: streef naar een zo klein mogelijke ‘variantie’… (dixit D.E. Deming). De link naar het zogenaamde ‘harmonische gemiddelde’ is dan gauw gelegd.   

Een golfspelend lid van de club - hij lijkt niet meer zo jong - wandelt onze groep voorbij, vergezeld van zijn dame én uitrusting. Hij neemt één van zijn zwaardere club en positioneert zich…  Hij swingt het balletje ettelijke honderden meter de grote plas over. Impressionant. Mooi, doen we straks ook even.   

Alexander verdeelt ons vervolgens in twee groepen om elk te worden begeleid door een ‘pro’, een professional. Geloof ons: het woord ‘pro’ is hier wel degelijk op zijn plaats. Alternerend zullen we geïnitieerd worden in lange en korte slagen. Nu wordt het spannend….Eerst de lange slagen: we staan in een overdekte stand (langs beide zijden open, dus het tocht wel een beetje). De doelstelling is de bal over grotere afstand krijgen op de plaats waar jíj hem wil. Onze ‘coach’ laat ons kennismaken met de verschillende types clubs. En dat iedereen een soort gepersonaliseerde ‘lange slagafstand’ heeft, die functie is van zijn/haar eigen fysiek, en feeling. Kortom een afstand waar je je goed bij voelt en die uiteindelijk deel gaat uitmaken van je spel en tactiek.  Op basis van ‘het gewicht’ van je clubs kan je die afstand moduleren. Met een zwaardere kom je dus verder. Dat heeft het oudere lid met zijn dame ons daarnet heel goed voorgetoond. Doelgericht én doelmatig legt onze coach ons uit hoe de club de bal moet raken om maximaal effect te hebben. De hoek van het raakvlak speelt daarbij een grote rol. Ondertussen demonstreert onze eerste coach zijn kunnen. We worden er even stil van. Golfen is een combinatie van houding en techniek. Dat is alvast zijn synthese. Dan stelt hij – voor linkshandigen – de langverwachte vraag: “en wie is hier nu allemaal linkshandig?” Links- en rechtshandige clubs worden uitgedeeld. 

En dan gaat het plots van ‘OO’ naar ‘BO’. Didactici onder ons weten dat dit de eerste twee fases van een leerproces zijn. Dat begint bij ‘Onbewust Onbekwaam’. Je kan iets niet, maar je weet het alleen nog niet. Dan volgt ‘Bewust Onbekwaam’.  En dat was dus het ogenblik dat onze coach ons een club in de handen duwde en vroeg een paar balletjes weg te slaan. Dàt was het ogenblik waar we de spreekwoordelijke muur ingingen, op een paar natuurtalenten na, of course. Golfen begint met nederigheid. Voor de nieuwsgierigen: na BO volgen BB en OB, respectievelijk ‘Bewust Bekwaam’, (hopelijk) nadat je lessen hebt gevolgd, en ‘Onbewust Bekwaam’, waarbij de ‘skill’ je nieuwe tweede natuur wordt. En dat  laatste correspondeert zeker met het niveau van onze eerste coach van vanavond.

Volgt dan een tweede sessie maar dan op de kleine golfbaan, 18 holes, op letterlijk gemillimeterd ‘natuurlijk’ gras. Het is ‘geweven’ van drie verschillende grassoorten en wordt gemaaid op één millimeter lengte. Lichte clubs worden uitgedeeld en na een initiatie door de tweede coach wagen we ons zelf aan een wedstrijd. We krijgen allemaal een kaart waarbij we per hole moeten aangeven hoeveel pogingen we ondernomen hebben om het balletje uiteindelijk te ‘putten’.  Bij golfen speel je in eerste instantie tegen jezelf. Dat betekent dat je aan ‘zelfbedrog’ eigenlijk niet veel hebt… misschien nog een link naar ondernemerschap.  Maar deze ethische opmerking daargelaten, zelfs na een initiatie van een uur of twee merk je dat golfen de convergentie is van houding, inzet, inzicht, tactiek, strategie, techniek, concentratie maar ook van ‘fun’.  Zijn er nog verschillen met ondernemerschap pur sang? Weinig.  Applaus voor de coach.

De groep, we zijn met meer dan tachtig vanavond, verzamelt ondertussen voor de receptie in het stijlvol ingericht club house.  Chris Morton, managing director,  beschrijft geschiedenis en evolutie van de Damme Golf & Country club. In 2014 kreeg Damme Golf er negen holes bij - de zogenaamde President’s Nine - en daar is hij zichtbaar fier op.  Hij wordt gevolgd door Alexander die nog even het B2B-concept uit de doeken doet. Focus ligt hierbij op het samenbrengen van golfende ondernemers in een fantastische omgeving. Het gaat om een aantal georganiseerde contactmomenten tussen maart en oktober. Spelende leden kunnen zelf eigen klanten, prospects of leveranciers uitnodigen en hier een partijtje spelen. De dag wordt gevolgd door een diner, met netwerkmogelijkheden. Ervaringen leren dat indien je een paar uur met iemand op de golfbaan doorbrengt, je die persoon toch wel iets beter leert kennen… Vertrouwen? Zakendoen? Ondernemen…

Het netwerken is ondertussen op kruissnelheid. Leuke gesprekken aan de tafels, met oude en nieuwe kennissen, ondersteund door topcatering: een barbecue om de zomer definitief in te luiden. Editie 2019 ‘Ontspannen activiteit van de Hanze’ was daarmee weer eens een schot in de spreekwoordelijke roos, of moeten we zeggen een golfbal in de hole?  De link tussen Golf en Ondernemen is ons ondertussen duidelijk. En diegenen die de ‘BO’ status willen inruilen voor een ‘BB’, of zelfs een ‘OB’, wensen we bij deze veel goede moed en succes. “Point n’est besoin…. “. Geniet van de zomer.