Verslag en foto's vriendendinner M. Maus

België, een belastingparadijs? De Brugse advocaat Michel Maus, vennoot bij het advocatenkantoor Everest (www.everest-law.be), heeft een zeer boeiende uiteenzetting gegegeven. Bij momenten was het dan ook muisstil in de zaal, de reacties op de (praktijk) voorbeelden van de spreker, met nu en dan een kwinkslag, niet in acht genomen.

Michel Maus behandelt het onderwerp immers vanuit zijn praktijk aan de balie van Brugge en Gent en zijn specialisatie binnen het domein Fiscaal recht en Frauderecht. Hij genoot een opleiding als Licentiaat in de Rechten en als Bijzonder Licentiaat in het Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (midden jaren ’90). In 2005 doctoreerde hij aan dezelfde instelling op het onderwerp “De grenzen van de fiscale controle”.  Hij waarschuwt ons bij de start voor de oncontournabele dualiteit in zijn verhaal. Wat belastingsdruk betreft behoort België volgens de OESO tot de wereldtop (43,2% van het BBP) en prijkt hiermee op de 4e plaats na Denemarken, Zweden en Italië. Bij belasting op arbeid scoren we zelfs nr. 1: in geen enkel land ter wereld wordt arbeid zwaarder belast dan bij ons. Onze tax freedom day (dag dat je voor jezelf begint te werken) is 8 juni. De meeste buurlanden zijn hiermee reeds rond in de maand mei. Een belastingsdruk vooral op werknemers en zelfstandigen, op de middenklasse dus (niet of minder op uitersten, arm en rijk). Alleenstaanden zijn op dat vlak ook het minst te benijden. België wordt aanzien als een Steueroase. De OESO hanteert een zwarte lijst van belastingsparadijzen en ook een grijze lijst, waarop ook België voorkomt. The Belgian dentist is dan weer het prototype van de kleine zelfstandige die naar het buitenland vlucht met zijn centjes. Het minste dat je kan zeggen is dat er duidelijk een stigma op België rust t.o.v. belastingsdruk. Opnieuw volgens de OESO worden (bepaalde) inkomsten niet correct belast (arbeid t.o.v. vermogen) en is er gebrek aan fiscale controle: de pakkans is aan de lage kant, ondanks het grote aantal fiscale ambtenaren. Statistieken van FOD financiën (over 2008) bevestigen eveneens het gering aantal controles en ook dat 300.000 personen en zo’ 30.000 vennootschappen geen aangifte indienen. Er zijn verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië, Brussel en blijf vooral weg uit Roeselare, raadt dhr. Maus aan, die ondertussen ook eigen statistieken heeft kunnen verzamelen. Er is zwartwerk door de hoge belastingsdruk, er is een maatschappelijke tolerantie hiervoor en in sommige sectoren ook een economische noodzaak (zoniet is jouw offerte gewoon 30% duurder). De zwarte economie in België is immers eveneens wereldtop. Naast FOD worden andere bronnen aangehaald (Eurostat , Schneiders …). België staat hierbij nr. 5 in de wereld na Griekenland, Spanje, Portugal… net de landen momenteel in crisis.  Door de complexiteit van de wetgeving duren controles langer en zijn er dus ook minder controles per jaar. 80% hebben boetes tot gevolg. De kosten-batenanalyse leert dat het legertje ambtenaren amper zelfbedruipend is, wat een slechter resultaat is dan in de buurlanden. België heeft dan ook de meeste controleurs, op China (iedereen moet daar werken) en Rusland na. Er volgen enkele anekdotes omtrent gebrekkige administratie en infrastructuur. Elk land heeft zo wel zijn financiële dada. België is de place to be voor octrooivennootschappen, filmindustrie (tax shelter), notionele intrestaftrek. In Nederland is intellectuele arbeid minder belast: vb. auteursrechten, de Nederlandse sandwich, trouwens ook door de Rolling Stones aangewend. Zo wonen er bv. 12 van de 20 Formule-I piloten in hetzelfde kanton in Zwitserland. Om te ontsnappen aan vermogensbelasting is er de massale fiscale vluchtelingenstroom van gefortuneerden naar België, bv. zo’n 120.000 Fransen (van de 500 rijkste =>12 in België), 180.000 Nederlanders (van de 500 rijkste => 10 in België).  Volgens Wikipedia is België een belastingsparadijs en volgens dhr. Maus moeten we ook even stilstaan bij het woordje paradijs, zoals de kwaliteit van onze gezondheidszorg, ons onderwijs. Zorg ervoor dat je niet belast wordt op arbeid, vermogen wordt lager belast, maar blijft dit? De regering is op zoek naar 25 miljard. Alhoewel, is belasting op vermogen geen dubbele belasting? www.everest-law.be