BMT Aerospace wint “Factory of the Future Award 2019”

Dit is een Vlaamse prijs die sinds 2015 jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest belovende, technologisch ondersteunde, toekomstgerichte en in België gevestigde bedrijven uit de maakindustrie.

Om in aanmerking te komen moet het bedrijf 7 transformaties hebben doorlopen, noodzakelijk om een wendbare, hoogtechnologische organisatie te zijn.
1. World Class Manufacturing Technologies: inzetten van de meest eigentijdse productietoestellen;
2. End-to-end Engineering: productontwikkeling in functie van de volledige waardeketen, met behulp van virtuele modellen en simulaties;
3. Digital Factory: digitaliseren van de operationele processen, onderling verbonden via het internet;
4. Human Centered Production: betrokkenheid van de medewerkers bij de toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling;
5. Production Network: de organisatie is ingebed in een samenhangend netwerk;
6. Eco Production: duurzame productiesystemen met oog voor elke fase van de levenscyclus van een product; de materialenkringloop wordt gesloten en het energiegebruik drastisch verminderd;
7. Smart Production Systems: vlot kunnen inspelen op veranderende marktvragen.

De award wordt uitgereikt na een strenge audit over deze 7 transformaties.Link naar meer info hieromtrent: https://youtu.be/U_wYbEQs3x8

BMT Aerospace is in De Hanze vertegenwoordigd door Koen De Volder.
http://www.bmtaerospace.com/