Verslag en foto's ontbijt(k)boek Ives De Saeger

Op donderdag 18 oktober waren we nog eens te gast in onze vertrouwde locatie in Oostkamp voor een ontbijt(k)boek met Ives De Saeger als gastspreker. Hij kwam zijn boek ‘De puberende leider’ toelichten. Ives houdt zich bezig met de implementatie van efficiënte en succesvolle automatisering van bedrijfsprocessen. In zijn boek gaat hij op zoek naar de vraag wat een bedrijf echt volwassen maakt. Hij hanteert hierbij opvoedingsmodellen voor pubers in bedrijfssituaties.

Er zijn veel verwantschappen tussen wat kinderen doen en volwassenen. Al zien we er uit als volwassenen, gedragen we ons ernaar of eerder als adolescenten? Kunnen we inzichten voor adolescenten gebruiken voor onze bedrijven? Ives heeft zich bij het schrijven van zijn boek laten inspireren door de inzichten die hij terugvond bij o.a. Dr. Peter Adriaenssens, Dr. Engelien Lannoo, maar in zijn voorstelling bij ons zal hij zich beperken tot ideeën van Dr. Wim Beyers en Dr. Gerbert Bakx. Vandaag gedragen ondernemingen zich nog al te vaak als pubers; de auteur wil op zoek gaan naar manieren om in een steeds sneller veranderende wereld een volwassen structuur en bedrijfscultuur op te zetten. Door deze innovatie en verandering neemt ook de onzekerheid voor bedrijven en hun leiders toe. Doorspekt met vele voorbeelden, citaten en humor loodst Ives ons door de uiteenzetting. Ons abstract denken, een eigenschap die pas rond je twaalfde levensjaar ontwikkeld wordt, zal gedurende anderhalf uur op de proef worden gesteld. Hoe kunnen we verbinding zoeken met collega’s in plaats van de strijd aan te gaan? Het gaat ook over woorden! Assimileren, zich aanpassen. Taal helpt ons te denken. De verbetermodellen Lean (de slanke organisatie) en Six Sigma (de perfecte organisatie) hebben ook hun beperkingen. We mogen ze niet klakkeloos volgen, zonder na te denken of je vragen te stellen. Laten we ons inspireren of eerder irriteren? De spreker legt een brug naar het boeddhisme: onderzoek de dingen die er zijn. Zonder te begrijpen wat er gebeurt, kan je niet verbeteren. Je kan als bedrijfsleider wel op zoek gaan naar het receptenboek waar alles in staat, maar er is eigenlijk geen echt receptenboek. Verifieer de realiteit en zoek het binnen jezelf. Zonder iets te begrijpen, kan je niets verbeteren. Van Gerbert Bakx worden de ontwikkelingslijnen geciteerd; van archaïsch denken over magisch denken, mythisch denken tot wetenschappelijk denken. Het gaat over verbindende communicatie: ga op weg van schuld naar verbinding. Zoek geluk in verbinding. Hanteer verbindende communicatie. Val niet in de valkuil van emotie. Communiceer niet in termen van schuld, maar formuleer, zoek de nood die de ander voelt en waaraan niet tegemoet is gekomen. Er ontstaat veel stress doordat we onze eigen nood niet op een positieve manier aan de ander kwijtkunnen. Je veronderstelling omdraaien levert nieuwe inzichten. Spreek eerlijk, luister empathisch. Wees beter dan wat je klant van je vraagt. Reageer sneller. Leg verantwoordelijkheid bij iedereen in het bedrijf.  Als je iets niet goed vindt, zeg het dan ook. Al te vaak zie je bij de aanstelling van een nieuwe manager dat al het oude overboord wordt gegooid. Dit is een gemiste kans want je zet op die manier een stap terug en de continuïteit gaat verloren.  Heel wat stof om over na te denken, bron van inspiratie maar mogelijk ook van irritatie. Tijdens de vragenronde wordt Ives uitgedaagd: “met uw kennis win je toch alle discussies?”. Hij eindigt met de wijze woorden dat hij niet de behoefte heeft ons te overtuigen, alleen wilt vertellen wat hij heeft meegemaakt. Na deze op zijn minst uitdagende en inspirerende sessie en met het boek onder de arm staan we even later op de parking, vastbesloten om in de komende weken alles wat is gezegd nog eens aandachtig na te lezen in het boek.