Verslag en foto's vriendendinner i.s.m. Voka - Lieven Danneels

Ingeleid door Ludo Lievens, Regiovoorzitter van VOKA Brugge, neemt Lieven Danneels een vliegende start in zijn uiteenzetting over Televic en de rol die innovatie inneemt.

Televic staat voor het uitbouwen van technische oplossingen voor communicatiesystemen. Ze zijn experten daarin. Daarbij gaat het om systemen in passagierscommunicatie, met focus op de béste oplossingen en een non-stop drive om innovatief te zijn. Op de 700 medewerkers zijn er immers 170 personen werkzaam in R&D. Daarnaast doet deze firma intensief beroep op universiteiten en andere kennisinstellingen om kennis uit te wisselen. Televic beschikt over 9 sites, is aanwezig in Bulgarije, India en China en heeft 4 business units (Conference Systems -  Rail - Health Care -  Education). Voor elke business unit geeft Lieven ons indrukwekkende voorbeelden van communicatiesystemen, die Televic ontwikkeld en geïmplementeerd heeft. Wat ons vooral bijblijft, is de ‘Salle des Emirates’ in de UNO-gebouwen te Genève, waarvoor Televic alle schermen leverde. De strategie is eenduidig: Televic is een nichespeler en moet daardoor wereldwijd leider zijn! Belief : E= TI² Vervolgens geeft Lieven Danneels duiding bij de formule E=ti²: een excellente onderneming = talentontwikkeling x internationalisering x innovatie. Talent staat voor kennisgedreven, een uiterst belangrijk element. Hier is de huidige bottleneck het gebrek aan mensen op de arbeidsmarkt. Vandaar, volgens Lieven Danneels, dat momenteel corporate en employer branding op zijn minst even belangrijk zijn als product branding. Internationalisatie gaat over het feit dat je als nichespeler wel verplicht bent om naar het buitenland te gaan, indien je als firma wilt overleven. Voor Lieven Danneels is het ‘internationaal gaan’ de moeilijkste uitdaging die een bedrijf kan aangaan. Het gaat om export, maar ook om lokaal aanwezig te zijn. Daarnaast sta je als bedrijf bloot aan internationale wendingen (zoals  de impact van de Brexit), evenals aan de culturele verschillen wanneer je werkt met internationale partners. 
Inzomen op innovatie Innovatie is het element waarmee Televic het meest begaan is. In dit ICT-tijdperk wordt het digitale steeds belangrijker. Zo deed Lieven Danneels de uitspraak dat van de mensen die nu in de lagere school zitten er 66% een job zullen uitvoeren die nu zelfs nog niet bestaat. Volgens de spreker zijn de basic drivers in een digitale wereld:
- Moore’s law: devices worden steeds kleiner maar evenzeer steeds krachtiger (een chip is tussen 2005 en 2014 1000 x sterker geworden). - Alles is/wordt geconnecteerd: alle devices praten met elkaar zodat performante netwerken steeds belangrijker worden. Waar je je gegevens ook stockeert, er is geheugen in overvloed. - Big data en datascience: wat wordt er effectief gedààn met die data-overvloed? Dit kadert natuurlijk in het example based expert driven gegeven waarvoor je zoveel mogelijk data dient te verzamelen. Dat is de essentie van AI en elk bedrijf zou hiermee bezig moeten zijn. In Vlaanderen is er 30 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek in dit domein. Door AI worden de virtuele en reële wereld één. Welke basisconcepten past men toe bij Televic om tot innovatie te komen in een disruptieve/digitale wereld? Alles wordt op alles gezet om méé te zijn. Het basisconcept hierin is het triple helix denken: samenwerking tussen overheid-bedrijf-academische wereld. Bij Televic bestaat al sinds 2000 een nauwe samenwerking met verscheidene kenniscentra. Hierbij maakt Televic gebruik van Technology Readiness Levels in het ontwikkelen van innovatie : - Multidisciplinair (tussen verschillende expertises) - Open innovation - Integratie van verscheidene technologieën. De projecten die hieruit ontstaan worden gemapped volgens het commodity magnet concept waarbij er wordt van uit gegaan dat alle concepten/projecten naar het commodity level worden getrokken. Daarnaast wordt door een roadmap bepaald : 
- Why do we need to act ? - What should we do ? 
- How should we do it ? 
Vervolgens worden de zo geïdentificeerde projecten vertaald naar een roll-out naar 2022 toe, waarbij de R&D al in 2015 begonnen werd. Dit geeft focus in het bedrijf. Tenslotte worden ideeën voor geselecteerde projecten afgetoetst, worden er patenten aangevraagd en er een definitie?? van het research project opgemaakt. 
Wat zijn nu de resultaten? 
41 patentfamilies en Televic is pionier met het 1e  digitale taallabo in de wereld, de 1e automatische revisie tools voor examens, de 1e IP switch, het 1e realtime passagierinformatiesysteem enz…..
Lieven Danneels eindigt met wat belangrijk is voor een bedrijf dat innovatie nastreeft:
- Snelheid 
- Executie en scaling 
- Sales driven 
- Mensen als belangrijkste motor.
Voorzitter Marc Loeys dankt Lieven Danneels om vanavond overduidelijk te maken dat innovation key is en hij kijkt met zichtbaar genoegen terug op de succesvolle reis van De Hanze naar Silicon Valley. De Hanze heeft recent in haar werking ook overduidelijk zwaar ingezet op ‘innovation’, want er volgt op 8 november nog de niet te missen De Hanzedag ‘It’s all about innovation’. Ben jij ook al ingeschreven?