Verslag en foto's vriendendinner met Marion Debruyne

Take the lead in the 3-D world Mevrouw Debruyne is zelf afkomstig uit Torhout en woonachtig te Roeselare, maar ze begon haar betoog met een woordje uitleg over Vlerick Business School (VBS).

VBS ontstond in 1953 t.t.v. het Marshallplan en zijn oprichter André Vlerick had een missie om ondernemerschap te ondersteunen door middel van een goede opleiding.  Ondertussen is VBS uitgegroeid tot een mastodont die ieder jaar 500 Master studenten en zo’n 8000 mensen uit de bedrijfswereld opleidt en 20.000 alumni telt over de ganse wereld. Bij VBS werken er 220 mensen waarvan 50 professoren, waardoor VBS dan ook tot één van de top business schools in Europa mag gerekend worden. Door een JV met de universiteit van Beijing steekt het zijn voelsprieten uit naar de andere kant van de wereld. Marion Debruyne is de eerste vrouwelijke decaan in de geschiedenis van VBS. We waren bijzonder benieuwd naar haar presentatie met als titel’ Take the lead in the 3-D world‘ waarbij de D’s staan voor Digital – Data – Disruption.
Doe wat je predikt
Bij VBS probeert men ondernemers in spé klaar te stomen door vooral na te denken hoe men in de sterk veranderende digitale wereld kennis kan omzetten in actie.
Nog nooit veranderde de wereld zo vlug. Men kan echt spreken van een exponentiële verandering, waardoor onderschatting ertoe kan leiden dat je bedrijf of organisatie wordt voorbij gelopen.
Mensen onderschatten vaak de snelheid waarmee alles verandert. Dus probeert men bij Vlerick te zorgen voor een ripple effect waarbij al diegenen die er een opleiding gekregen hebben de boodschap of kennis overdragen om zo inspirerend te werken voor anderen.
Nochtans is de disruptie die we nu kennen geen nieuw gegeven. Zo haalde Marion het voorbeeld aan van de film Hidden Figures, over 3 vrouwen die een belangrijke rol speelden bij de NASA. Eén van die vrouwen, die als job title ‘computer’ had, dacht dat ze haar job zou verliezen met de opkomst van ‘the IBM’, een echte computer. De vrouw in de film zet dit negatief gegeven om in iets positiefs, namelijk dat ze studeert om haar IBM zelf te zeggen welke berekeningen hij moet maken. (i.p.v. gecommandeerd te worden). En dit was ook hetgeen Joseph Schumpeter (Oostenrijks econoom in de jaren 30) ‘creative destruction’ noemde: Hij stelde dat technologische innovatie vaak tijdelijke monopolies creëert, waardoor tijdelijk abnormale winsten ontstaan. Die verdwijnen echter al snel weer door gedrag van rivalen en imitators. Schumpeter zei dat deze tijdelijke monopolies nodig waren om de noodzakelijke prikkel voor bedrijven te geven om nieuwe producten en processen te ontwikkelen. 
Digital – Data – Disruption
Wat moeten we nu als bedrijf, als ondernemer doen in deze 3D-wereld? Volgens Marion bestaan er een aantal mythes die ze probeert te doorprikken.
Mythe 1: Disruptie is een tsunami
Vele ondernemers denken dat als ze de disruptie op vandaag niet voelen, ze er ook niet is. Maar de verandering gaat in het begin veel trager dan we zelf denken. Veel bedrijven die we nog maar net kennen, bestaan al veel langer dan we ons kunnen inbeelden. Zo werd Netflix 20 jaar geleden opgericht als bedrijf dat online DVD’s verkocht. Het bedrijf werd pas na 5 jaar winstgevend en kende zijn exponentiële groei pas op het moment dat het begon met films online aan te bieden. De grote concurrenten (o.a. Blockbuster, de grootste speler in het verhuur van DVD’s) hebben gewacht om een antwoord te bieden totdat het te laat was en gingen failliet. Wacht dus niet totdat je de verandering voelt om te reageren. Disruptie is veeleer een global warming dan een tsunami.
Mythe 2: Klanten zijn vragende partij voor disruptie
In deze mythe waarschuwt Marion ons voor de customer trap. Luister naar uw klant, maar ook niet teveel. Aan de hand van de titel van de film Usual Suspects legt ze uit waarom.
Als we kijken naar waar wij als bedrijf naar toe willen dan kijken we naar onze klanten en misschien zelfs eerst naar onze beste klanten. (the usual suspects)
Zo informeerde Lufthansa bij zijn (betere) klanten bij de opkomst van Ryanair wat ze er zouden van denken om minder te betalen, maar daarvoor ook mindere service te krijgen. Die businessklanten beweerden dat ze zo’n low cost voorstel niet zouden aanvaarden.
Ondertussen kennen we het succes van de low cost maatschappijen en de moeilijkheden die de grote maatschappijen hebben. Dus let op met naar de usual suspects te luisteren.
Mythe 3: the next uber is easy to spot
De realiteit is echter dat je de nieuwe concurrent van jouw business niet ziet aankomen. Er gebeuren zoveel dingen tegelijk, dat het moeilijk in te schatten is wie jouw onzichtbare concurrent is.
Mythe 4: your future business model is only a brainstorm away
Als je wacht totdat je de disruptie ziet in jouw business of tot je er waarde aan hecht, dan is het eigenlijk al te laat om nog in actie te schieten. Blockbuster heeft gereageerd op Netflix na 7-8 jaar, maar toen was het te laat. Zie disruptie daarom als een opportuniteit en niet als een bedreiging, want als je het ziet als een bedreiging is dit de snelste manier om je graf te delven. Sheraton heeft pas dit jaar een antwoord gevonden op Airbnb en dat 10 jaar na de start van Airbnb. Dus probeer de toekomst te voorspellen door er zelf aan deel te nemen; ga er midden in zitten.
Maar hoe moeten we als bedrijf nu omgaan met deze mythes? Wel, de belangrijkste taak van iedere CEO of eigenaar van een bedrijf is om ‘te dromen van je ergste nachtmerrie’ in jouw business. Welke concurrent wil je nu echt niet zien? Wat zou een tsunami betekenen voor jouw bedrijf?
Probeer te investeren in ‘je ergste nachtmerrie’ want als het dan toch moet gebeuren, maak er dan deel van uit. 
Dat deze mythes in de praktijk een stuk moeilijker te realiseren zijn, weet mevrouw Debruyne als hoofd van VBS natuurlijk ook wel. Dus ook zij heeft nagedacht wat voor onderwijs the next big thing kan zijn.  Onze kinderen zullen wellicht binnen 10 of 15 jaar op een andere manier onderwijs volgen dan de wijze waarop dit vandaag gebeurt. Zullen leerlingen het blijven normaal vinden om 8 uur op de schoolbanken te zitten zonder gsm of dergelijke? Marion begint wel de eerste tekenen van verandering te zien in haar sector. Zo werd er recent een online opleiding gestart over ondernemen. Ook VBS startte dit jaar als één van de allereerste spelers in Europa met een online MBA. Ze probeert dus de theorie om te zetten in de praktijk. 
Als besluit gaf ze ons nog mee dat we de 3-D transformatie niet moeten zien als een bedreiging maar als een opportuniteit. Probeer ook niet ten onder te gaan aan pessimisme, maar probeer creatief te zijn: zie de technologie als een middel, geen doel. 
Weet dat veel succesvolle ondernemingen klein begonnen zijn en vaak is het een voordeel om een kleine wendbare speler te zijn. Probeer dingen uit en kijk of het werkt; kijk of je sneller bijleert dan de wereld verandert.
Marion wist ook nog mee te geven dat onze 2e editie van De Hanzedag ‘It’s all about innovation’ er weer veelbelovend uitziet. Eén van de sprekers is haar VBS-collega Robert Boute, die vorig jaar is uitgeroepen tot één van de top 40 professoren wereldwijd jonger dan 40 jaar. Een reden te meer om je snel in te schrijven!
Bedankt Marion voor deze boeiende uiteenzetting die alle aanwezigen vooral veel deed nadenken.