Verslag en foto's bezoek Triënnale Brugge

Op zaterdag 9 juni waren we met niet minder dan 82 deelnemers ingeschreven en aanwezig voor een bezoek aan de Triënnale. Om 10.30 uur stipt was iedereen paraat in de hall van Crowne Plaza en konden we dankzij de perfecte organisatorische voorbereiding van Carine onder begeleiding van 4 gidsen, waaronder ons lid Mieke Vandemoortele, vertrekken voor een 2 uur durende ontdekking van Brugge als vloeibare stad.

Het thema van Triënnale editie 2018 - ‘liquid city’ - is geïnspireerd op het concept ‘Vloeibare tijden’ van de Pools-Britse socioloog en filosoof Zygmunt Baumann.   Alles is in verandering.  Niets ligt nog vast.  Alles is vloeibaar.  Met deze metafoor beschrijft Zygmunt Baumann de huidige tijd als een overgangstijd.  Oude vormen en gedachten vervloeien: het is uitkijken hoe ze zullen stollen tot nieuwe vormen en gedachten.
Centrale vraag is hoe een werelderfgoedstad als Brugge met deze verandering kan omgaan?  
We startten onze wandeling al meteen aan het water.  Het water dat Brugge ooit zijn wereldfaam bezorgde, vormt immers een metafoor voor de ‘liquid city’.  Brugge was  zeshonderd jaar geleden Brugge een smeltkroes van verandering.  De Triënnale vertrekt van hetzelfde middeleeuwse kader om Brugge terug een toonaangevende rol toe te bedelen. 
De installaties van 15 internationale kunstenaars en architecten riepen ons op om samen een nieuwe stad en een nieuwe wereld te verbeelden.  Een stad met een verrassende architecturale installaties: op en bij het water, met een vloeibare en meer organische architecturale vormentaal, met vernieuwende technologie en materialen.  We maakten kennis met een andere beleving van de stad.  We werden uitgenodigd voor nieuwe vormen van ontmoeting in de openbare ruimte. Op het ‘floating island’ van de Koreaanse architectuurstuduo OBBA konden we zelfs letterlijk op het water gaan zitten!  En de Brugse walvis was ook een oproep om duurzaam om te gaan met onze natuurlijke bronnen. 
We sloten deze inspirerende voormiddag af met een gezellige lunch in het Huidevettershuis.