Verslag en foto's bedrijfsbezoek VEOS

We werden vroeger dan normaal verwacht en dat op een andere locatie dan gewoonlijk. Voor een bedrijfsbezoek is dit natuurlijk niet abnormaal, maar voor sommige aanwezigen toch duidelijk een uitdaging. We werden niettemin met z’n allen zeer hartelijk ontvangen bij Veos in Zwevezele (http://www.veos.be/).

Philippe Snick gaf een korte inleiding op het bedrijfsbezoek gezien hij de familie Slee al jarenlang kent. Hij verklapt dat hij ooit nog de hoop had om er te kunnen werken, maar er was op dat moment geen passende vacature voor iemand met zijn profiel… Robert, één van de twee bedrijfsleiders samen met broer Wim, gaf kort de geschiedenis van het bedrijf weer, opgericht door vader Michael, een rasechte Nederlander. Het bedrijf werd genoemd naar ‘Valorisatie van Organische Stoffen’. De ‘e’ werd ertussen geschoven omdat de Nederlander geenszins als sluwe vos wou gezien worden. Veos verwerkt bloed, eieren en huiden tot hoogwaardige producten voor de mens (food, etc.), feed (dierenvoeding) en petfood. Veos is een compleet onderdeel van de waardeketen en is volledig geïntegreerd met haar leveranciers. Zo is het specifieke slachtmes eigendom van Veos en wordt het door hen ook volledig geserviced. De basiswaarden van Veos zijn: respect voor mens en omgeving, entrepreneurship en bescheidenheid. Na de succesvolle opstart in Vlaanderen volgde in 1984 en 1993 de opstart in Frankrijk en vooraleer er sprake was van BRIC-landen, de opstart in 1999 in Brazilië. De laatste uitbreiding is de ei-verwerkingsinstallatie in Polen. Veos verkoopt haar producten wereldwijd in 80 landen, produceert op 10 verschillende sites met 260 medewerkers en kende een groei van ruim 80% in de laatste 5 jaar. Zo komt men vandaag tot een jaarlijkse omzet van ruim 100 miljoen EUR. Het einde van de groei van dit uiterst gespecialiseerd bedrijf is trouwens lang nog niet in zicht. We kregen uitleg over de verschillende eindproducten: globine, plasma (bestaande uit meer dan 7000 eiwitten), collageen, hemoglobine (globine en ijzer), hydrolysaten (verknipte eiwitten voor spieropbouw), natuurlijke kleurstoffen, etc. Ze worden o.a. gebruikt in verwerkte vleeswaren, bijvoorbeeld om te vermijden dat gekookte ham zou beginnen zweten. Geen wonder dat de kwaliteitseisen bijzonder hoog liggen en dat men moet voldoen aan een hele resem kwaliteitscertificaten. In de missie was het al duidelijk, duurzaamheid wordt heel hoog in het vaandel gedragen. Zo streeft men naar het gebruik van de best beschikbare technologie voor het behandelen van water en energie. Door de hoge valorisatie van ‘afvalproducten’ ontstaat er minder vervuiling, maar dient er bijvoorbeeld ook minder antibiotica aan biggen toegediend te worden (natuurlijke afweerstoffen). Er werd ook zwaar geïnvesteerd in warmtewisselaars en waterzuiveringstechnologie. In principe is de enige afvalstof van het productieproces op vandaag zuiver water... We brachten nog een bezoek aan de schitterende productiefaciliteiten, allemaal in een wit jasje en met petje voor de hygiëne, langs het labo waar enerzijds continue kwaliteitscontroles gebeuren, anderzijds ook experimenten i.f.v. nieuwe productieprocessen. Daarna zagen we o.a. de loszone, de productie zelf met o.a. gigantische centrifuge-, filter- en drooginstallaties, opgesplitst in een zone voor menselijke en een zone voor dierlijke toepassingen, maar ook de impressionante opslagplaats en verpakkingsruimte voor eindproducten. Iedereen bleef gelukkig op de been, toch hadden enkelen onder ons het moeilijk met het idee van de bloedverwerking, de warmte in de productieruimtes en de toch wel specifieke geur in de installaties. Gelukkig werden we op het einde opnieuw zeer warm onthaald op lekkere broodjes en een glaasje wijn of frisdrank en dit in overvloed. Proficiat aan de familie Slee voor deze mooie realisatie, die ongetwijfeld nog een mooie verdere groei zal kennen in de volgende jaren!