UNU-CRIS - Voordracht Professor David Mallone - 15 mei 2018

Ons medelid van De Hanze, Anthony Antoine, bracht ons op de hoogte van een boeiend debat dat zal plaatsnemen in de Gotische Zaal van het Brugse stadhuis.

Op 15 mei 2018 komt professor David Mallone, Onder-Secretaris Generaal van de UN én rector van Universiteit van de UN een lezing geven. Hij zal het hebben over ‘ the UN Security Council at grips with tectonic geo-strategic changes’ . 
De voordracht van professor Mallone wordt gevolgd door een high-level debat waarbij een academisch panel zal causeren over de verandering van de machtsverhoudingen op wereldniveau. 
Dit event begint om 17 uur en wordt gevolgd door een netwerk receptie rond 19.15u.
Wie interesse heeft kan zich inschrijven vóór 8 mei via volgende link http://cris.unu.edu/15may2018