Verslag en foto's vriendendinner met Vincent Mannaert - CEO Club Brugge

'Voetbal in een bedrijfseconomische context’ Na een pittige en anekdotische inleiding van onze past-voorzitter Philippe Snick, bekent Vincent Mannaert overduidelijk geamuseerd dat hij zelden origineler geïntroduceerd werd. Vincent begint zijn uiteenzetting voor een talrijk opgekomen publiek met een feestelijk feit: dag op dag 7 jaar geleden ging hij als CEO voor Club Brugge aan de slag nadat hij dezelfde functie had vervuld bij Zulte-Waregem.

Decennium van verschil In de ruim 10 jaar tijd dat hij professioneel bezig is in het clubvoetbal heeft hij deze ‘industrie’ danig zien evolueren en de snelheid en impact van de veranderingen hebben hem zelf ook verrast. Vincent illustreert dit met het eenvoudige feit dat een decennium geleden er 8 CEO’s voltijds professioneel bezig waren met hun voetbalclub, waar dit nu in het eersteklassevoetbal voor alle clubs geldt. Club Brugge is intussen ook een stevige onderneming met een omzet van zo’n 50 miljoen euro, 100 medewerkers op de payroll en een aangepaste organisatiestructuur onder de vorm van een nv. Sinds 2012 bestaat er ook een aparte vzw, gericht op het steunen van sociaal-maatschappelijke doeleinden. Bij Club Brugge worden er op jaarbasis zo’n 700.000 tickets gedrukt en dat is méér dan bij het Sportpaleis of Rock Werchter. Er worden zo’n 25 tot 30 events georganiseerd, wat Club Brugge tot het grootste evenementbedrijf van ons land maakt. Voldoende indicaties dus dat voetbal fel geëvolueerd is naar een gegeven met een sterk economisch draagvlak. Hoe is dat zo snel kunnen gaan? Vincent licht het ons toe in de volgende 3 punten. Sterk toenemende populariteit Er zijn steeds meer toeschouwers aanwezig in de meer comfortabele stadions, wat een enorme stijging van de abonnementenverkoop met zich meebrengt. Ook voor Club Brugge is tussen 2011 en 2018 het aantal abonnementen drastisch gestegen van 20.000 naar een toestand waarbij ze de verkoop vroegtijdig moeten stopzetten op 24.000 om te kunnen voldoen aan de UEFA-reglementering. Ook internationaal is er een dergelijke toename, die natuurlijk ook een ernstige stijging aan inkomsten genereert. Stijgende globale mediatisering Het is evident, verklaart Vincent, dat de media op zich ook de populariteit versterken. Hij heeft het dan vooral over het vermarkten van de TV-rechten, waarin de Premier League reeds van bij het begin een voorname rol speelt. Sinds 1995 zijn zij al op een zeer professionele wijze bezig met het uitbouwen van mediarechten, in de UK, maar ook op wereldwijd vlak. Azië is sinds 2000 een sterk groeiende markt geworden. Door de stijging van de levensstandaard en hun economische groei is er daar ook consumptietoename in de leasure-sector, waaronder vooral ook voetbal. De Premier League in de UK heeft hierop ingespeeld met als gevolg een enorme expansie in mediacontracten (nu geschat op een bijna voor onmogelijk te achten bedrag van 5 miljard Britse pond). Op die manier kunnen er meer werkingsmiddelen ingezet worden, ook pér club in de UK. Mannaert verbaast ons met de volgende vergelijking: een eenvoudige ploeg als Brighton & Hove Albion (10e in de Premier League) ontvangt 125 miljoen pond uitsluitend van TV-rechten, terwijl het Belgische voetbal het in totaal moet stellen met 85 miljoen euro. Hiermee betitelt Vincent voetbal als een disruptief gegeven. Ons Belgisch transferbeleid komt daardoor sterk onder druk te staan. De grote clubs (Bayern München, AS Roma) profiteren hier van…. Alhoewel zij ook slechts in de slipstream van het UK-geweld terechtkomen en dus ook slechts in mindere mate genieten van hoge TV-rechten in vergelijking met de UK. Nog een voorbeeld van disruptie: voor alle Belgische clubs is de Champions League het walhalla van het voetbalgebeuren (ook qua inkomsten). Op internationaal niveau stagneren echter diezelfde inkomsten. De reden hiervoor legt Mannaert bij het praktische feit dat wedstrijden in Europa op dinsdag- en woensdagavond worden gespeeld. Op de groeimarkten in Azië is het op dat moment nacht en wordt er daar minder omzet gegenereerd, terwijl dit op zaterdagnamiddag is in de UK, Duitsland en Italië, een bijkomend complicerend gegeven dus om wereldwijd mee te blijven doen. Intrede van ‘captains of industry’  De machtige Amerikaanse financiële investeerdersfamilie Glazer nam in 2004 Manchester United over, alhoewel deze ploeg op puur voetbalvlak eigenlijk niet meer zo performant was. Als investeringspijler blijft het echter een interessante club met hoge werkingsmiddelen en internationale aanwezigheid. Hieruit moet blijken dat de pure prestatie als voetbalclub niet meer determinerend is om hoog in de ranking te staan als investeringsmogelijkheid. Zo ziet Vincent ook de aanzuigkracht van Azië en meer bepaald China op het voetbal als investeringsgebeuren. De nood om supranationaal te denken doet zich dus voor! Maar wat dan met de Europese subtop? Is het antwoord hierop het aantrekken van ‘deep-pockets’ (zoals Qatar bv. Paris St Germain heeft overgenomen)? De grote transfers kunnen hier ook een voordeel bieden. Maar wat met de ethiek? Vincent duidt op het feit dat zolang er een markt van vraag en aanbod bestaat, er op het vlak van merchandising kan op ingespeeld worden. Het verhaal van de grote bedragen zet ook een democratisch proces in: het zijn immers de  consumenten die bereid zijn om te betalen om de match thuis te kunnen bekijken, ongeacht welke media ze hen aanbiedt. Alhoewel er een verschil te merken is in aanpak tussen USA en Rusland enerzijds en anderzijds China en Qatar met hun staatsgestuurde aanpak. In China zet president Xi Jiping in op het voetbal als voornaamste pijler om de bevolking gezond te maken en aan het sporten te zetten. Op het Vlaams niveau hebben we dan natuurlijk de saga’s rond Marc Coucke, Roland Duchâtelet en Bart Verhaeghe, respectievelijk voorzitters van Anderlecht, Standard en Club Brugge … Wat bewijst dat ook hier voetbal een valabele economische pijler is geworden. Waarom word je nu voetbalsupporter? Voetbal begeestert meer dan ooit. Van generatie op generatie … Steeds meer trekt voetbal ook vrouwen en nog meer jonge mensen aan. Het is een verhaal van uitstraling. Voetbal is duidelijk economisch gegroeid. De toekomst ligt in een world league op mondiaal niveau. Terwijl de grote bedragen ons voor de ogen wemelen, onderbreekt voorzitter Mark Loeys diplomatisch de vragenronde –  waaraan geen einde dreigt te komen – met de bedenking dat we duidelijk allemaal in de verkeerde sector bezig zijn. Hij dankt de vlotte spreker voor zijn interessante uiteenzetting. Met Vincent Mannaert heeft De Hanze duidelijk gescoord vanavond.