Verslag en foto's vriendendinner met Dieter Dewulf

Op donderdag 15 februari hadden we Dieter Dewulf, directeur Toerisme Brugge, als gastspreker op bezoek. Geert Messens, lid van het Dagelijks Bestuur van De Hanze, verwoordt het meteen correct in zijn inleiding: “In Brugge hebben we allemaal met toerisme te maken.”

Toerisme in cijfers
In een eerste deel toont Dieter aan de hand van cijfermateriaal aan hoe belangrijk toerisme is voor Brugge. Vorig jaar verwelkomde onze stad 7 miljoen mensen, het gros daarvan (5,2 miljoen) waren dagjestoeristen. 
De 1 miljoen verblijfstoeristen die jaarlijks naar Brugge komen, blijven gemiddeld 1,56 nachten. Zij komen vooral uit onze buurlanden, maar ook toeristen van verder weg vinden steeds vaker de weg naar Brugge. Die bezoekers komen onder andere uit Azië, Zuid-Amerika en de VS.
Toerisme is dus een heel belangrijke sector voor de Brugse economie. Maar liefst 6.000 mensen leven ervan. 
Impact van de actualiteit
Na de cijfers is het tijd om in te gaan op enkele actuele thema’s. In heel wat toeristische steden zoals Venetië, Amsterdam of Barcelona laten de laatste tijd meer protesterende inwoners van zich horen.
Al blijft Brugge daar tot nu toe grotendeels van gespaard, toch moeten we beseffen dat de druk zal toenemen. 
De prognoses over het wereldtoerisme tonen immers duidelijk een verdere stijging. In 1995 waren er wereldwijd 500 miljoen reizigers. In 2015 was dat cijfer al opgelopen tot 1,1 miljard. Tegen 2030 verwacht men een verdere stijging tot 1,8 miljard. Die toename zal dus ook in Brugge voelbaar zijn. Tegen 2030 verwacht men in Brugge meer dan 11 miljoen bezoekers.
Het is belangrijk dat we onze stad aantrekkelijk houden voor de 19.000 inwoners die in het centrum wonen. Bruggelingen in de stad houden zorgt ervoor dat Brugge geen tweede Bokrijk wordt. 
Geopolitieke gebeurtenissen hebben ook een belangrijke invloed op het toerisme. Zo was het effect van de aanslagen in Brussel en Nice in 2016 duidelijk voelbaar in de statistieken. Ook de Brexit was en is nog steeds een negatieve factor voor het verblijfstoerisme. Britse toeristen vormden tot voor kort het belangrijkste marktaandeel voor onze stad. Nu het Britse Pond 22% gedaald is in waarde, blijven veel Britten weg. Tot een paar jaar geleden was het Britse marktaandeel ongeveer 33 %, nu is dat teruggevallen tot 13 à 15 %.
Inspelen op evoluties 
De digitale evolutie speelt een grote rol. Nieuwe technologieën en trends als Uber en Airbnb bieden zich aan. Toerisme Brugge moet daar gepast op inspelen. Het advies moet een stuk persoonlijker en flexibeler worden.
In tegenstelling tot andere steden, heeft Brugge weinig congrescentra. Het toerisme is dus voornamelijk gebaseerd op recreatief toerisme. Dat brengt onvermijdelijk een aantal vragen met zich mee en Dieter gaat hierop uitgebreid verder in met zijn visie op tal van facetten. 
Brugge blijft die scone 
Voor alle aanwezigen is het duidelijk dat toerisme in Brugge economisch heel belangrijk is. Er dienen zich heel wat uitdagingen aan waar gepast op ingespeeld moet worden. Alleen zo kunnen de belangen verdedigd worden, zowel van de lokale handelaars als van de Brugse bevolking. Dit alles gebeurt in een internationale context waar je vaak afhankelijk bent van externe omstandigheden. 
Dat het een boeiend onderwerp is, blijkt ook uit de vragenronde, die duidelijk maakt dat het thema leeft en ons allen aanspreekt. Ook tijdens het diner wordt het gesprek aan de tafels verder gezet over het succesvol en kwalitatief toerisme dat we voor ogen hebben in deze mooie stad, die ons allen zo nauw aan het hart ligt. We kunnen alleszins gerust zijn dat het bestuur van de dienst Toerisme Brugge met Dieter in goede en gemotiveerde handen is. Bedankt Dieter voor je heldere en boeiende uiteenzetting!