Verslag en foto's ontbijt(k)boek Luc Vermeersch

Op donderdag 18 januari was het tijd voor het eerste Ontbijt(k)boek van het nieuwe werkjaar. Ons Hanze-lid Luc Vermeersch kwam er zijn boekje ‘Ondernemen met hoge goe(i)sting’ voorstellen. De voorzitter leidt hem in. Luc is ondernemer en bij ons lid sinds 2004.

Luc begint eerst met ons te vertellen wat er hem heeft gedreven om een boekje te schrijven. Op een bepaald moment werd dat van hem verwacht, hij die zijn verhaal zo mooi en vlot kan vertellen, het verhaal van de manager die een ondernemer wordt, en die er ondertussen nog in slaagt om van zijn hobby, het brouwen van bier, een tweede bedrijf te maken.
Luc is vier jaar voorzitter geweest van Etion West-Vlaanderen en toen aan die periode van vier jaar een einde kwam, bleek dit meteen de ideale deadline om zijn boek klaar te hebben, tegen de zomer van 2017.
Heel gedreven vertelt Luc hoe zijn loopbaan is verlopen. Met een diploma toegepaste economie van Ufsia op zak zette hij zijn eerste stappen in het bedrijfsleven in enkele familiebedrijven, Terca  en Prado. Na een passage bij Coca Cola komt hij in een buitenlandse groep terecht met vestigingen in Duitsland, Zweden, Nederland.  Hij spreekt over de fase van ‘de spiraal van status en comfort’; een wereld waar je je in wentelt en waar je soms moeilijk afstand van kan nemen.  Op een bepaald moment beslist hij toch om deze wereld te verlaten. Hij heeft een sabbatical van zes maanden op het oog. Na drie maanden echter is het tijd voor iets nieuws. Hij begint overnamedossiers te bestuderen, meer dan 40 passeren de revue. Tot hij met mijnheer Helbig in contact komt, en aan de slag gaat als interim manager om de 80-jarige bedrijfsleider bij te staan. Slechts enkele maanden later neemt hij het bedrijf helemaal over.  Hij wil onmiddellijk bewijzen dat je ook zaken kan doen ‘met een hart’. 
Luc heeft het uitgebreid over de vijf pijlers die hem helpen om een hecht zelfsturend team te worden. Zet in op waarden en vertaal deze in je gedrag. Je moet je de vraag stellen of je bedrijf waarden-gedreven is. Welke waarden streef je na ? Kent iedereen in het bedrijf deze waarden ? Tweede pijler : uw doelstellingen duidelijk formuleren. Bij Helbig gaat het over vijf doelen : kwalitatieve groei, rendabiliteit, financieel gezond zijn, servicegericht en ten slotte ook innovatief blijven.  De derde pijler bestaat er in te zorgen voor zinvol werk. Zorg ervoor dat je medewerkers het groter geheel kennen. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze kunnen en mogen bijdragen aan een groter geheel.  Zorg voor een positieve omgeving. Bij Helbig worden de complimentjes bijgehouden op een telraam, en dat werkt. En wat te denken van de scheepsbel, die wordt gehanteerd als er positief nieuws te delen valt ? Deze positiviteit wordt ook buiten de muren van het bedrijf uitgedragen onder de vorm van ‘een pluim voor u’ waarbij een klant of een leverancier wordt bedacht met een compliment.  Zijn vijfde pijler is in te zetten op ieders talent. Hierdoor ga je meer in rollen denken dan in verantwoordelijkheden.  De talrijke collega ondernemers in de zaal krijgen een uur lang interessante en vooral inspirerende inzichten. Veel zaken zijn erg herkenbaar en nodigen ons onmiddellijk uit om er ook mee aan de slag te gaan.
Luc neemt ook de tijd om ons het verhaal te vertellen hoe een uit de hand gelopen hobby ondertussen al tien jaar geleden een tweede bedrijf heeft opgeleverd, De Leite, waar bier wordt gebrouwen. Het is duidelijk dat in de familie Vermeersch veel creativiteit aanwezig is. Na een woordenvloed die bijna anderhalf uur heeft geduurd, en die geen moment begon te vervelen, besluit Luc zijn verhaal ; een verhaal van een gepassioneerd en geëngageerd ondernemer met heel veel goesting.  Het lijkt allemaal zo simpel. Het nodigt ons uit om onmiddellijk met zijn tips aan de slag te gaan. We mogen fier zijn zo een ondernemend en inspirerend figuur als lid te hebben in de Hanze. We kunnen veel van hem leren. Heel geïnspireerd vertrekken we, en hopen ook zelf iets van zijn woorden in de praktijk te kunnen brengen. Alweer een geslaagde activiteit !