Verslag en foto's vriendendinner K. Dejonckheere

Private Equity kijkt op vandaag anders naar uw bedrijf dan vroeger… Koen Dejonckheere, CEO GIMV, stond ons al bij het begin van de avond op te vangen beneden aan de trap van de Crowne Plaza. Het was de voorbode van een uiterst interessante avond met een unieke inkijk in de denkwereld van de GIMV, één van de belangrijkste Private Equity spelers in Vlaanderen.

Na de fijne babbels tijdens de receptie werden we uitgenodigd om plaats te nemen in de spiegelzaal van de Crowne Plaza. De voorzitter nam al snel het woord en vooraleer we aan het officiële programma begonnen, werd de mooie traditie verdergezet om nieuwe leden te pinnen. Niko Keters, Finance Architect bij Amjak; Stefan Soutaer, CEO van Anyface en Onno Hooijberg, Private Banking bij KBC kregen de ‘De Hanze’-pin opgespeld. We heten ze alle drie van harte welkom! Koen Dejonckheere, geboren bij onze noorderburen, liep school te Roeselare en verblijft er nog steeds. De burgerlijk ingenieur met aanvullend een MBA-diploma maakt sedert 2008 deel uit van de raad van bestuur van GIMV ( http://www.gimv.com/nl/over-gimv/corporate-governance/raad-van-bestuur). Kort na zijn aanstelling in 2009 was hij al eens te gast bij De Hanze. En dat er inmiddels heel wat veranderd is, inclusief een stevige bankencrisis, zal hij ons in zijn causerie duidelijk maken. Koen was er graag bij! Hij begon met mee te geven dat hij blij was dat er ook heel wat dames opgedaagd waren in de kelders van de Crowne Plaza. “Anders zou het toch een beetje teveel op een ‘men cave’ geleken hebben.” Hij was tevens blij dat hij zijn speech kon aanvangen met een andere spreuk dan 8 jaar geleden. Hij lichtte de visie van GIMV toe: ‘Building leading companies’ aan de hand van een uitspraak van Antoine de Saint-Exupéry: “If you want to build a ship… it’s better to give the love for the sea rather than to order that one seeks the wood, makes boards and then assembles them.” Later op de avond zou hij hier nog eens op terugkomen met de parabel van de steenkappers. Het verschil met 8 jaar geleden is dat men van 125 participaties geëvolueerd is naar 50 participaties, weliswaar met meer kapitaal. ‘Focus’ is het kernwoord en ‘less is more’ wordt actief toegepast. Hij kan het hele bedrijf voorstellen op twee A3-pagina’s: eentje voor al hun participaties en een tweede voor de 90-tal medewerkers. GIMV heeft één criterium om te participeren in bedrijven en dat is groei. De activiteiten van de GIMV om die groei samen te realiseren zijn investeren en begeleiden. De participaties van de GIMV stijgen gemiddeld ieder jaar 10% in omzet en in operationele bottomline. Vandaag gebeurt dat in een mooi economisch klimaat, wat ook heel anders is dan in 2009. Anderzijds leven we nu in een maatschappij die zeer disruptief is, doordrongen van digitale transformatie! Ook dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee… 50% van het venture capital in Europa zit volgens Koen Dejonckheere vandaag in start-ups. Veel ervan leven van overheidsgeld en daar wordt niet altijd even verstandig mee omgesprongen. Daarom richt de GIMV zich vooral op doorgroeiers (scale-ups) met een unieke product/marktcombinatie. Met privégeld moet je immers voorzichtiger omspringen. Hierbij focust de GIMV zich op 4 sectoren waarin ze specifieke expertise en een groot netwerk heeft opgebouwd: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Bedrijven die zich kandidaat stellen, krijgen van het investeringscomité twee vragen: waar ga je naartoe en waarom zou de GIMV in jullie moeten investeren? In de afgelopen 3 jaren heeft de GIMV voor 1,2 miljard EUR aan participaties verkocht die oorspronkelijk 455 miljoen EUR als kost hadden. Dit resulteert in een zeer mooie geldelijke multiple van 2,7! Koen Dejonckheere heeft echter 3 grote frustraties. De eerste frustratie betreft de financiële pers die zich steeds vragen stelt bij de grote cashpositie van de GIMV van ongeveer 300 miljoen EUR. Dit is echter de hoeveelheid geld die men nodig heeft per jaar: dividenden, kosten, enz. De tweede frustratie betreft nogmaals de financiële pers die kritiek heeft op het feit dat er meer verkocht wordt dan er opnieuw wordt geïnvesteerd. Maar ook dit is normaal bij groei. Er gebeuren trouwens ieder jaar een tiental nieuwe investeringen. Een derde frustratie gaat over het duizendtal businessplannen die ze ieder jaar toegestuurd krijgen. Ze dienen allemaal bekeken te worden en dat kost tijd, energie en geld. Anderzijds is het natuurlijk een luxe voor de GIMV dat ze er zo’n breed aanbod aan opportuniteiten binnenkrijgen. Worden er dan nooit vergissingen gemaakt? Wel degelijk, maar door de goede voorbereiding zijn deze al bij al beperkt. Na een grondige studie door allerlei experten wordt een investeringsdossier aan het investeringscomité voorgelegd. Dit dossier bestaat uit 11 slides in een vast formaat. Koen geeft ons een mooi inzicht in de elementen van een dergelijk dossier. En dit blijken in tegenstelling tot vroeger, minder en minder puur financiële elementen te zijn! We krijgen ten slotte drie voorbeelden en getuigenissen te zien van concrete investeringen: de busmaatschappij Hansea, de luxe babywagenfabrikant Joolz en de tandartsengroep Benedenti. Drie mooie cases die aantonen waarom GIMV erin investeerde. Deze mooie en interessante avond werd naar goede gewoonte afgesloten met het antwoord van de spreker op de vele vragen uit het publiek. We onthouden er o.a. uit dat de Belgen minstens zo goed en dubbel zo bescheiden zijn dan de Nederlanders, maar dat we nog veel te weinig durven. Of nog dat een kleine financiële crisis niet zo slecht zou zijn om eens wat stoom af te laten. Een sterke firma zoals GIMV is hier immers nu al goed op voorbereid. De voorzitter dankte de spreker. Hij deed ook een oproep aan de leden om de rondvraag i.v.m. de Silicon Valley reis zo snel mogelijk in te vullen. ( https://goo.gl/forms/K9lYzl6kC6JGDNof1) Het bedrijfsbezoek bij Pattyn Packing Lines op 9 november 2017 is nu al volgeboekt, maar Marc nodigde iedereen nog uit op de Fireside Chat in verband met GDPR een weekje later over de belangrijke nieuwe privacy regelgeving van Europa. U bent er dan toch ook bij?