Verslag en foto's ontbijt(k)boek Hans Bourlon

Op donderdag 5 oktober hadden wij Hans Bourlon als spreker te gast voor een ontbijt(k)boek. Hans Bourlon is bij een breed publiek bekend als mede-oprichter en het zakelijke brein achter het succesvolle bedrijf Studio 100. Een echte schrijver is Bourlon niet. Enkele jaren geleden werd hij door De Tijd gevraagd om op regelmatige basis een column te schrijven voor de weekendkrant. Een 50-tal van deze columns werden wat herschreven, gebundeld en van bindteksten voorzien tot het vlot leesbaar boek ‘De blik van Bourlon’.

Hans Bourlon heeft inderdaad een scherpe blik op wat zich rondom hem afspeelt. Wie in zijn boek een handleiding voor ondernemers verwacht komt bedrogen uit. Toch gaat het boek dikwijls over de zaken waar veel bedrijfsleiders geregeld mee te maken hebben. 
Hans Bourlon had ons gevraagd om geen monoloog te moeten brengen en daarom was Hanzelid Stef Dehullu opgetrommeld om de nodige insteken te geven. Het werd dus eerder een vraaggesprek waarbij Hans geen vraag uit de weg gaat en zichzelf en zijn succes heel gemakkelijk kan relativeren. Typerend en hilarisch is bijvoorbeeld het verhaal dat hij gaat vissen en dat de visser naast hem zegt dat hij op Hans Bourlon lijkt, maar dat het onmogelijk zou zijn dat Hans Bourlon tijd zou hebben om te gaan vissen, want dat die man wel veel belangrijker dingen te doen heeft.
Als je Bourlon mag geloven berust in het leven veel op toeval. Hoe zou het gelopen zijn had hij nooit Gert Verhulst leren kennen? Het leven is een vat vol toevalligheden die je moet vastgrijpen. Je hebt hierbij soms heel veel geluk nodig maar af en toe moet je durven springen. 
Bourlon heeft het over verhalen van succesrijke mensen die daardoor hoogmoedig kunnen worden en dat leidt dan soms weer tot de val. Op de vraag of ze bij Studio 100 ook al veel gevallen hebben meegemaakt waarin gefaald werd, luidt het dat de verhalen van mislukkingen meestal over mensen gaan. Soms zie je als werkgever niet welke ambities een medewerker heeft en loopt het daardoor fout. Soms worden verkeerde keuzes gemaakt. De overname van de Flandriaboten was geen succes: een uitstapje naar het Delwaidedok bijvoorbeeld neemt al snel vier uur in beslag. Dat is voor veel mensen geen optie en ook geen aantrekkelijk vooruitzicht voor kinderen. Kortom: je blijft beter bij de dingen waar je goed in bent. Dat de liedjes van K3 geen topmuziek genoemd worden, en dat vaak meewarig wordt gedaan over het niveau van sommige producten? Bourlon kan het plaatsen en relativeren. De grootste voldoening krijgt hij nog steeds als hij de bezoekers van de pretparken ziet stralen wanneer ze naar buiten komen. Dat geeft hem de energie om zijn best te blijven doen.
Het verhaal van de interne fraude die aan het bedrijf 4 miljoen euro heeft gekost, wordt ook niet verzwegen. Bourlon geeft toe dat zulke dingen kunnen gebeuren, als bedrijf ben je kwetsbaar als je mensen het vertrouwen geeft en dan te maken hebt met iemand die het zeer sluw speelt.
Bourlon richt zijn blik op mensen die succes hebben en dat leidt tot macht. De vraag blijft hoe je daar mee om gaat? Hij gaat nog regelmatig terug naar Baardegem, het piepkleine dorpje waar hij opgroeide en hij gaat er graag fietsen met een paar goede vrienden. 
Bourlon houdt van kunst, gaat graag naar veilingen, doet regelmatig een bod maar koopt naar eigen zeggen weinig. Hij is een grote liefhebber van Breugel, herkent hierin de Vlaamse volksaard: een volk van landbouwers.
In een aantal columns heeft Bourlon het over vooroordelen. Je moet er voortdurend tegen vechten, vaak zijn ze nergens op gebaseerd. Over ons onderwijs bijvoorbeeld, terwijl dat uniek is in de wereld, en mee onze graad van welvaart bepaalt. 
Studio 100 is een Vlaams bedrijf maar heeft heel wat internationale aspecten; de tekenfilms worden gemaakt in Sydney en Parijs, omdat in die steden de expertise in grote getale aanwezig is. Studio 100 heeft de rechten opgekocht op heel wat oude internationale series waar steeds een publiek voor zal blijven, al was het waar omdat ouders overal in de wereld graag teruggrijpen naar de dingen die ze kennen uit hun jeugd, en die daardoor blijven voortbestaan. Denk aan Pippi Langkous, Flipper, Lassie en nog vele andere. Heeft het succes van Studio 100 te maken met de vaststelling dat 50% van het management team bestaat uit vrouwen? Of met het feit dat ze met Bourlon, met zijn diploma wijsbegeerte op zak, een zeer nuchtere leider in huis hebben met een zeer scherpe blik, ‘de blik van Bourlon’?
Het was in elk geval een zeer leerrijke ontmoeting met deze innemende, nuchtere en zichzelf relativerende gast. Het ruime publiek (lang gelden dat we voor een ontbijt(k)boek nog zo een opkomst hebben gehad) was dan ook geheel geïnspireerd om na deze voorstelling zelf aan de werkdag te beginnen.