Voorzitterswissel ETION West-Vlaanderen

Hanze-lid Luc Vermeersch, zaakvoerder van Helbig in Ruddervoorde, heeft zijn vierjarig mandaat als voorzitter van ETION West-Vlaanderen op 21 juni mooi afgerond. Hij wordt opgevolgd door Toon Bossuyt, zaakvoerder van Boss Paints. Naast Toon treedt Liesbeth Benoit, vennoot bij Altior, aan als vice-voorzitter.

ETION (het vroegere VKW) is een forum voor geëngageerd ondernemen waarmee De Hanze regelmatig een vriendendinner samen organiseert. Centraal bij hen staat ook de uitwisseling van ervaringen, maar tevens het versterken van kennis op lange termijn en waardengericht ondernemerschap, dit zowel met aandacht voor het individu, de organisatie als de samenleving. 
Vier jaar geleden werd  Luc hun regiovoorzitter voor West-Vlaanderen. Geïnspireerd door de bestaande dynamische jongerenwerking in West-Vlaanderen, vernieuwde hij de lokale werking van de kringbesturen. Die aanpak resulteerde tijdens zijn vierjarig voorzitterschap in een breedgedragen en vernieuwende creatieve werking van een toekomstgerichte en groeiende organisatie. Onder dankbetuigingen heeft Luc Vermeersch op het Feel Good Festival - zomerfeest van ETION West-Vlaanderen - de fakkel doorgegeven, want onder zijn leiding en visie groeide de organisatie via lokale verankering verder uit tot een hartelijke en krachtige beweging: helemaal klaar voor de toekomst en met trots gedragen door de lokale leden. http://etion.be/over-etion http://www.helbig.be