Verslag en foto's ontbijt(k)boek O. Van Duüren

Op donderdag 1 juni verzamelen we nog eens voor een ontbijt(k)boek. Via bestuurslid Johan Verborgh hebben we Olivier Van Duüren kunnen programmeren. Olivier Van Duüren heeft na een lange carrière van 22 jaar bij Microsoft op 1 juli 2016 zijn leven een nieuwe wending gegeven. Hij investeerde vier maanden om zijn ideeën uit te werken in een boek en website genaamd ‘The Dualarity’.

Bij het ontbijt moeten de deelnemers aan mekaar bekennen dat zij eigenlijk niet goed weten wat dat woord betekent, en dat is logisch vermits het een uitvinding betreft van de auteur zelf. De titel van zijn betoog: The Dualarity. Vind je sprankel in persoonlijke en business transformatie. Dualarity slaat - eenvoudig gezegd - op de dualiteit tussen digitaliteit en je transformatie. Van Duüren is een Belg in hart en nieren en fervent fan van Kuifje. Kuifje staat voor hem model als de nieuwsgierige ontdekkingsreiziger die succes boekt maar af en toe ook faalt, en die hieruit leert. Net als Kuifje gaat hij op zoek naar de passie in het menselijke gedrag, vraagt zich af hoe het komt dat bepaalde mensen of bedrijven sprankelen en anderen weer niet. Om te sprankelen als individu en als bedrijf moeten de 3 volgende zaken aanwezig zijn. Eerst en vooral het ZIEN wat er gebeurt. Zien we de trends, de dingen die rondom ons plaatsvinden? Heel veel mensen zien niets omwille van de angst, die vaak de voedingsbodem is voor populisme. Tweede factor is de ENERGIE. Als je andere mensen wil transformeren, moet je bij jezelf beginnen. En ten derde moet je balans vinden tussen het presteren op korte termijn en transformeren op de lange termijn. Als je beide factoren op een grafiek uitzet, krijg je vier kwadranten met volgende statussen: scared, injured, healthy, mature.  Mature bedrijven zijn bedrijven die performant zijn, winstgevend, die weten waar naar toe. Gezonde bedrijven zijn bij voorbeeld start-ups, heel sterk innovatief en digitaal, maar weten nog niet altijd waar ze naar toe gaan. Bedrijven in het kwadrant ‘injured’ slorpen veel energie op, zitten typisch in een “ja maar” fase, er is gebrek aan creativiteit en ze zijn weinig digitaal geïnspireerd. Bedrijven die op beide assen laag staan, kenmerken zich door burn-outs en depressies. Klanten en talentvolle medewerkers lopen weg. Je kan daar beter niet vertoeven (voorbeelden zijn Nokia, Motorolla, Blackberry) . De spreker omschrijft de angst die alom aanwezig is. Dit is het gevolg van het wegvallen van de gouden driehoek, de zekerheid die vroeger geleverd werd door religie, overheid en financieel systeem. Alle drie deze pijlers zijn in de voorbije jaren aan het wankelen gegaan. Vele mensen hebben hierdoor hun vertrouwen verloren. De slides worden in snel tempo aan ons gepresenteerd, het is duidelijk dat Van Duüren met zijn betoog makkelijk twee uren kan vullen maar dat dit in onze formule noodgedwongen terugbrengt tot ongeveer een uur en een kwartier. Hij spreekt over de data explosie, vooral het stijgend aandeel van video streaming in het informatie aanbod is immens. Hij spreekt over robots, de opkomst van artificiële intelligentie en waarschuwt ons tegen 2045, een sleutelmoment. De computer zal de mens hebben voorbij gestoken op het vlak van intelligentie. Hij spreekt over de verdere automatisatie van vele sectoren, niet enkel de traditionele blue collars. 60% van alle nieuwe jobs kennen we nu nog niet, en toch moet het onderwijs vandaag mensen klaarstomen voor de toekomst die onzeker is. Het tijdperk van eerst studeren en dan een lange periode beroepsactief te zijn, wordt volledig in vraag gesteld en we evolueren naar een systeem van ‘constant learning’. Hij voorspelt een positief wereldbeeld in 2035 waar veel zaken anders zullen zijn dan vandaag. Je kan maar beter voorbereid zijn op een tijdperk waarin je alles deelt, niets bezit, geen privacy meer hebt maar wel massa’s zuivere lucht, ons lichaam vol van nanorobots die onze gezondheid constant opvolgen en waarin we zelf onze levensduur zullen kunnen bepalen. Hij pakt uit met een viertal principes die hij met ons wil delen. Zorg dat je ego niet groter wordt dan je talenten. Falen maakt deel uit van je succes. Bewonder je concurrenten, bij ons wordt andermans succes niet altijd van harte gegund. Het enige dat echt gelukkig maakt, is de kwaliteit van je relaties met je vrienden, familie, collega’s en klanten. We moeten blijvend op zoek gaan naar de balans tussen ‘perform’ en ‘transform’. Transformationeel leadership moet bestaan uit inspiratie en serendipiteit, de capaciteit om op een intelligente manier, maar op basis van toeval iets te ontdekken waarnaar men niet op zoek was. Om te kunnen transformeren en presteren tegelijk heb je de juiste cultuur, de juiste instrumenten en leiderschap nodig. Er moet een transformatiecultuur ontstaan. Hij geeft een overzicht van de leiderschapskenmerken om succesvol te transformeren in deze tijden van verandering. We hebben Dualarityhelden nodig: mensen die verder kunnen kijken dan de glazen plafonds, die een goed zicht hebben op de toekomst en laaiend enthousiast zijn om te leren en door te geven. To be or not to be in the Dualarity. Van Duüren eindigt met volgende boodschap als uitsmijter ‘transformeer jezelf en dan de anderen, en dan zal je vliegen als een vlinder’, een verwijzing naar de vlinders op de voorkaft van zijn boek. Onze voorzitter bedankt de spreker in zijn slotwoordje en vermeldt de passie maar ook de schrik over wat er allemaal op ons af zal komen. We blijven een beetje verweesd achter, overweldigd en ferm onder de indruk van zoveel informatie, die op onze bijna nuchtere maag is terecht gekomen en overtuigd dat we het boek zullen moeten doornemen om alles nog eens goed te plaatsen en alle inzichten op de juiste plaats te laten terechtkomen. Zonder De Hanze hadden we deze gelegenheid niet gehad om Olivier Van Duüren te leren kennen en we zijn blij dat we deze kans genomen hebben.