ICF Gent - Clubavond met Hilde Vautmans - 6 juni 2017

“De toekomst van Europa in het licht van actuele topics” Op de vooravond van haar vijftigste verjaardag is de Europese Unie (of de EEG zoals ze bij haar oprichting heette) nog steeds brandend actueel. Geen dag gaat voorbij of we worden geconfronteerd met de talrijke uitdagingen die op haar afkomen.

We zijn dan ook bijzonder vereerd om een spreker te kunnen verwelkomen die ons deze uitdagingen kan toelichten uit eerste hand. Op dinsdag 6 juni zal Hilde Vautmans ons inzicht geven in de hete hangijzers die Europa in de ban houden: strijd tegen terreur, landbouw, veiligheid en defensie, asiel en migratie, Brexit,… allemaal topics die de toekomst van Europa zullen beïnvloeden. Hilde Vautmans is delegatieleider van Open Vld in het Europees Parlement. Ze zetelt er sinds 12 januari 2015. Hilde is lid en ALDE co-coördinator van de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken en de subcommissie Veiligheid en Defensie. Verder maakt ze deel uit van de NAVO parlementaire vergadering als lid en als substituut-lid van de delegatie van de Gemeenschappelijke Parlementaire Vergadering ACP-EU. Voor haar werk rond vrouwenrechten ontving Hilde Vautmans eind 2016 de titel van Vredesvrouw door de Belgische Vrouwenraad en in 2017 de Prijs van meest verdienstelijke Lid van de Commissie Buitenlandse Zaken in het Europees Parlement tijdens de MEPawards, voor haar werk rond niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Meer info en inschrijven via link: http://www.clubofflanders.com/6-juni-met-hilde-vautmans