Verslag en foto's vriendendinner i.s.m. JCI - N. Bearelle

Velen zullen het reclamespotje ‘Live the good life’ van Re-Vive kennen. Als we Nicolas Bearelle mogen geloven, zijn de woon- en werkprojecten die Re-Vive ontwikkelt, plaatsen waar het echt goed is om te leven: van oude verloederde industriële sites worden er dynamische stadskernen gecreëerd.

Na de receptie is het tijd voor een officieel moment.  Het jaarlijkse budget wordt er op topsnelheid en vooral unaniem goedgekeurd.  Ook worden er voor de raad van bestuur leden gekozen en herverkozen.  Na dit officiële gedeelte wordt Nicolas Bearelle geïntroduceerd door JCI Brugge.
Bruggeling Nicolas Bearelle heeft samen met Piet Colruyt in 2009 Re-Vive opgericht, met als gemeenschappelijk doel een antwoord te bieden op de maatschappelijke vraag naar kwalitatieve en betaalbare woonbuurten, zonder de resterende groenruimte daarbij aan te snijden.  Ondertussen zijn we al 8 jaar verder en heeft Nicolas er al een spannend en vooral mooi traject opzitten.  Een tiental projecten verder is Re-Vive een grote speler op de vastgoedmarkt geworden.  Nicolas probeert met Re-Vive een positief verhaal te creëren.  De doelstelling was een profit gedreven verhaal te schrijven.  Er wordt sterk rekening gehouden met de sociale en ecologische impact van de verschillende projecten.  
Om hun projecten te realiseren, vertrekt Re-Vive van hun 4 G’s: Good people, Good energy, Good neighbourhoods en Good innovation.  
‘Good people’ staat vooral voor het goede team met wie Nicolas werkt.  
‘Good energy’ betekent zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken.  Dit kan op verschillende manieren gebeuren.  Vooreerst door zo ecologisch mogelijk te bouwen.  Voorbeeld hiervan is dat Re-Vive voor iedere woning de pre-installatie van zonnepanelen voorziet.  Gezinnen die juist hebben gebouwd, hebben immers niet altijd direct de financiële middelen om dit te voorzien.  In een latere fase kunnen deze gezinnen de zonnepanelen dan zeer eenvoudig installeren.  Hiernaast wordt er ook actief gekeken om te werken met warmtenetten.  Via deze netten wordt de energie van een centrale warmtebron naar de huizen gebracht.  Re-vive denkt er zelfs aan om industriële bedrijven die tijdens het productieproces te veel warmte produceren (bv. een papierfabriek) op het warmtenet aan te sluiten.
‘Good neighbourhoods’ staat centraal zowel in de plan-, bouw- als in de woonfase.  Centraal vertrekt men meestal van verloederde industriële sites in stadcentra.  Deze verloedering heeft meestal ook een impact op de omgeving.  De stadkankers zorgen ervoor dat hele stadsdelen weinig aantrekkelijk zijn.  Doel is om een mooie wijk te creëren, maar ook deze stadsdelen erbij te betrekken en positief te veranderen.  In de planningsfase gaat men reeds sterk een community gevoel creëren door tijdelijke projecten te organiseren op deze sites, waardoor er weer een aangenaam wijkgevoel ontstaat.  Het community gevoel wordt trouwens ook versterkt door het creëren van een gemeenschappelijke ruimte die door alle bewoners van het project kan gebruikt worden, wat door de bewoners zeer sterk wordt geapprecieerd.  Nicolas geeft aan dat dit zich ook zeer sterk aftekent in de herverkoopwaarde, die hoger ligt dan vergelijkbare panden.  Re-vive houdt soms ook panden aan voor verhuur, waardoor dit ook voor hen van belang is.  Bepaalde projecten gaan ook verder dan zuiver het bouwen van woningen.  Zo is men in Brussel bezig met een project waar men naast woningen ook een crèche, school en buurtwinkel ontwikkelt op een site van 8000 m².
‘Good innovation’ legt natuurlijk de nadruk op het innovatieve.  Dit kan zowel in bouwtechnieken zijn maar evenzeer in het gebruik van ruimte.  Nicolas geeft hier het voorbeeld van parkings, die particulieren overdag kunnen verhuren aan bedrijven die ook op deze locatie gevestigd zijn.
Re-Vive is een speler die in heel België (en waarschijnlijk in de toekomst ook hierbuiten) actief is.  Hoewel hun zetel in Gent is, wordt het geleid door een Bruggeling.  Men heeft ook linken met Brugge met het project ‘Den Indruk’ en de herontwikkeling van de oude site van ‘Die Keure’ in het centrum van Brugge.  In de ontwikkelingsfase heeft men ook sociale projecten georganiseerd waardoor men heel wat goodwill opbouwt in de wijk.  Bij dit project zal men 41 wooneenheden realiseren.
Na de zeer inspirerende uiteenzetting door Nicolas Bearelle was het tijd om nog wat na te praten tussen de leden van De Hanze en de leden van JCI Brugge die uitgenodigd waren voor het vriendendinner.