Verslag en foto's vriendendinner met K. Van Gerven

Over dansende olifanten en meer… Het talrijk opgekomen publiek werd warm ontvangen in de bar van de Crowne Plaza. Vele verhalen werden uitgewisseld. Toen we gevraagd werden om ons naar de meeting room te bewegen, liep de bar al snel leeg.

Zodra iedereen een geschikt plaatsje gevonden had, nam voorzitter Marc het woord. Hij leidde de gastspreker Koen Van Gerven op een vlotte manier in. Marc zag zelfs een aantal parallellen: Marc & Koen gaan beiden iedere avond met bpost gaan slapen; ze zijn beide grootvader geworden; etc.
Koen Van Gerven startte zijn loopbaan in 1982 en doorzwom ondertussen diverse watertjes. De handelsingenieur begon bij Fortis, werd CEO bij Acerta en kwam daarna in het directieteam van bpost terecht.  http://www.standaard.be/cnt/dmf20140225_00997758 Van Gerven steekt van wal met de vaststelling dat bpost deel uitmaakt van ieders leven. Iedereen heeft ook wel een mening over de post. En hij verwijst hiermee naar de uitspraak ‘Every American loves the postman but hates USPS.’ De perceptie over bpost is in vele gevallen echter verkeerd en dat wenst hij ons duidelijk te maken.
‘De’ troef van bpost is ongetwijfeld de last mile. In die mate zelfs dat bpost met DHL een structureel akkoord sloot om voor hen in België die last mile in te vullen. De densiteit, en dus schaalgrootte, van het te bedienen gebied is in die zin van zeer groot belang. PostNL is in België hierdoor vandaag nog steeds verlieslatend.
Met 28000 eigen medewerkers is bpost in België de grootste werkgever, of nummer twee als je NMBS & Infrabel samentelt. Deze medewerkers hebben een groot transformatieproces moeten ondergaan. In 2003 ging het zeer slecht met onze nationale postorganisatie. Maar in de periode tot 2013, waarbij de IPO plaats vond, is de organisatie getransformeerd tot een gezonde, performante en gediversifieerde onderneming, waarmee er wel degelijk rekening gehouden wordt op de internationale markt: er kwamen nieuwe producten, het kantorennet werd geoptimaliseerd, er werd sterk geïnvesteerd in automatische sortering, etc. Een belangrijk moment was de intrede van CVC en Danish Post. Deze partners brachten geld mee voor de transformatie en er kwam een grote nadruk te liggen op Corporate Governance. Het verhaal van bpost is er ook eentje van continuous improvement. Niet alleen worden de financiële resultaten goed bewaakt, maar met de strategie Vision 2020 werd een strategie uitgetekend waarbij de boodschap op een eenvoudige manier gecommuniceerd kan worden. Deze eenvoud is absoluut noodzakelijk om de strategie te laten slagen: blijvende focus op de core (i.e. de traditionele brievenpost), continue innovatie en voortdurende efficiëntieverbeteringen. Tegelijk worden er maximale inspanningen gedaan om alle stakeholders aan boord te houden.
Papier blijft inderdaad belangrijk. Volgens Van Gerven wensen de mensen nog steeds belangrijke zaken op papier te ontvangen. Papier krijgt aandacht en betekent emoties. Vroeger dacht men te moeten strijden tegen het digitale. Nu weet men dat papier in combinatie met digitaal is wat de toekomst zal zijn. Zo zijn de nieuwste campagnes van Zalando papieren campagnes. Het hipste product van bpost is de e-postcard. ( http://www.bpost.be/site/nl/verzenden/brieven-en-kaarten/online-kaarten-en-postzegels-maken/mobile-postcard ) Men gaf de naam ‘Digital Remastering’ aan dit soort producten.
Veel innovatie gebeurt bij de belevering van pakjes: laatavondleveringen, leveringen op zater- en zelfs zondag. Internationale verzendingen (overnames in VS en elders) en automaten (bijvoorbeeld bij apotheken) stellen bijvoorbeeld de nodige uitdagingen. De outsourcing naar bpost van het afleveren van nummerplaten was een echte win-win-operatie voor alle betrokkenen. En er dienen zich ook veel opportuniteiten aan in de e-Health-sector.
Onder de noemer efficiëntie gebeuren zeer veel investeringen, o.a. in nieuwe soorteerlijnen voor de pakjes. Anderzijds probeert men alles te optimaliseren m.b.v. de massale gegevens die men bezit (Big Data).
De ideale leeftijdspiramide van bpost laat toe om dit zonder al te veel sociale kleerscheuren te realiseren. Ondanks het feit dat er een continue daling van het aantal FTE’s dient te gebeuren om competitief te zijn, is bpost een netto recruteerder. Zo staan er in Brussel een 800-tal jobs voor laaggeschoolden open die niet ingevuld geraken.
De baseline van de bpost  ‘Always on the move’ kan letterlijk genomen worden. Maar zeker ook figuurlijk: bpost dient zich continu aan te passen aan de snel veranderende maatschappij. Ook de maatschappij dient zich vragen te durven stellen. Wat is immers het business model achter AliExpress? Hoe kan het dat er vliegtuigladingen met melkpoeder van hier vertrekken naar China? Wat met de Chinezen die hier buggy’s komen kopen, die bij hen geproduceerd worden, om ze via een pakjesdienst terug te sturen? Wat met de outsourcing aan zelfstandige chauffeurs die tegen absolute minimumprijzen werken? Etc.
Na het boeiende betoog werden nog tal van vragen gesteld: wat met de kwaliteitscijfers die wat teruggevallen waren (impact van stakingen), de Bank van de Post (geen focus voor de toekomst wegens opkomst van de Fintech), Big Data (met referentie naar o.a. Parcify),  etc. 
Dat de toekomst van bpost uitdagend blijft, konden we de ochtend nadien op het nieuws horen. ( http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/1.2882405
Een aantal berichten via Social Media vind je terug op onze Twitter tijdlijn.  https://twitter.com/dehanze