Verslag en foto's ontbijt(k)boek - Joan De Winne

Dit actuele thema over leidinggeven bleek terug een schot in de roos. Voor dit ontbijt(k)boek waren 40 leergierige en nijvere Hanzeleden opgedaagd! Mede-auteur commissaris Federale Politie op rust Joan De Winne gaf een levendige en interactieve presentatie over zijn boek "Ze maken ons kapot, meneer".

Ter verduidelijking: het gaat over de relatie leidinggevenden en zijn of haar medewerkers. De buzzwords stress, burn-out, bore-out, burn-in kwamen geregeld aan bod.
Joan De Winne pleit voor mensgericht leidinggeven en voor een pro-actieve en alerte aanpak om deze "moderne" ziektes te voorkomen. De weerstand en mentale veerkracht van elke medewerker is anders en heeft zijn limieten. 
Leiderschap boven management is het motto. Interactie en overleg tussen de baas en de medewerker is een must: it takes 2 to tango! De baas doet zich al te dikwijls voor als superman of supervrouw die op alles een antwoord zou moeten kunnen geven. Dit is een achterhaald dogma. Hij of zij moet ook kwetsbaarheid durven tonen. De leidinggevende is al een vis in een bokaal. Iedereen ziet hem en hij kan zich niet verstoppen. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Een verhaal van copy-paste dus. De to-do list van elke leidinggevende zou moeten bestaan uit: bouwen aan de juiste mindset van zijn/haar leidinggeven, werken aan een ondersteunende bedrijfscultuur voor het realiseren van de strategie en het creëren van een team met zijn direct reports.
Duidelijkheid, overtuiging, vasthouden aan waarden en normen, inspireren i.p.v. motiveren is de gepaste mindset. De cultuur van het bedrijf moet gestoeld zijn op een heldere visie en missie met respect voor normen en waarden. Het team moet een groepsdynamica op gang brengen en de grenzen bepalen waarbinnen het bedrijf moet opereren. Verstaanbare bedrijfscommunicatie en actief luisteren is een must.
Medewerkers snel, correct en individueel aanspreken op storend en nefast gedrag voorkomt slechting van de bedrijfscultuur.
Na de vragenronde en vol frisse ideeën rijden onze leidinggevende Hanzeleden vol goede moed terug naar hun werkplek… "Van weten naar doen NU" signeerde de auteur nog in mijn exemplaar. De opdracht is duidelijk.