Verslag en foto's ontbijt(k)boek - C. Van Geel

In dit laatste ontbijt(k)boek voor onze zomerstop had De Hanze Christina Van Geel, schrijfster en radiomaakster, uitgenodigd. Zij bracht 2 van de 22 voor haar boek geïnterviewde Vlamingen mee, om ze levensecht te laten vertellen over hun dromen als kind en ook hoe het ondertussen allemaal is gelopen, vele jaren later.

Maar Christina begint met te polsen naar onze kinderdromen. Zo ontstaat er een leuke wisselwerking. De toon is gezet. Christina gaat gewoon op de ingeslagen weg verder wanneer ze haar 2 uitgenodigde droomvertellers Benedikte Van Eeghem en Pol Hauspie erbij betrekt. Ze heeft zelfs Pol Hauspie kunnen overtuigen om mee te werken aan haar boek en om hem in alle vertrouwen honderduit te laten vertellen over leuke, maar ook over de minder leuke momenten. Pol Hauspie op bezoek bij een business club voelt direct natuurlijk aan en hij heeft het naast zijn dromen als kind ook over de crash van de L&H-droom en het diepe dal waaruit hij komt. Benedikte Van Eeghem kennen de meesten van ons niet. Maar dat duurt niet lang, want spontaan en scherp van geest vertelt ze over haar parcours. Misschien net door zo verschrikkelijk haar best te willen doen, is alles ontploft, want ook zij kent het diepe dal. Ze kan nu terug creatief bezig zijn. Ze heeft haar evenwicht en meteen ook zichzelf teruggevonden. Er worden tal van waarheden aangehaald en aan de reacties in de zaal is te merken dat de geschetste situaties (h)erkend worden. Christina, Bene en Pol hebben ons in een korte tijd door hun kwetsbaarheid tot de kern van onszelf gebracht. Het is een ontbijt(k)boek geworden van (mogen) vallen en (kunnen) opstaan. Er rest ons nog alleen een voorafname te doen op onze schaarse tijd om eens rustig de andere levensverhalen tot ons te laten komen. Ontspannen lezen en in hapklare brokken, een droom van een boek...