Verslag vriendenlunch met Ambassadeur Y. Zhang

Méér promotie voor België in China. Op uitnodiging van De Hanze en in samenwerking met de Haven van Zeebrugge, APZI en VOKA kwam de Chinese ambassadeur Zhang Yuanyuan in hotel Crowne Plaza een warm pleidooi houden voor meer samenwerking tussen China en België.

De diplomatieke relaties tussen België en China dateren al van 40 jaar terug. Later dit jaar wordt dat gevierd. 63 aanwezigen luisterden met zeer veel aandacht. De ambassadeur ontwikkelde daarna 5 basisstellingen over China:

1. Om China echt te leren kennen moet men het regelmatig bezoeken 2. In China is er sedert 1978 een gemiddelde jaarlijkse economische groei van 9,3%. China is nu 2e op de GDP-wereldranglijst (Bruto Binnenlands Product). 3. China heeft nog een lange weg te gaan voor het zo welvarend is als België. 4. China’s positieve ontwikkeling komt de hele wereld ten goede. 5. Hoe meer China zich ontwikkelt, hoe meer het zich moet openstellen. Maar het blijft buitenlands kapitaal, technologie en managementexpertise absorberen.
De Belgisch-Chinese economische relaties veranderen. Vorig jaar groeide de handel met 32,3% tot 22,1 miljard dollar. België is voor China belangrijk als het over FDI (Foreign Direct Investments) gaat. Er lopen 815 Belgische investeringsprojecten, goed voor 1,14 miljard dollar. Omgekeerd investeerde China 40,65 miljoen dollar in België. De Ambassadeur ziet die cijfers graag stijgen en verwacht Belgo-Chinese samenwerking in energiebezuiniging, leefmilieubescherming, hernieuwbare energie, bio-engineering en nieuwe materialen. Hij noemde West-Vlaamse bedrijven als Bekaert, Picanol, Barco, Televic en Traficon. Zeebrugge is België’s tweede en Europa’s zesde grootste containerhaven die een unieke samenwerking heeft met Shanghai. De ambassadeur hoopte op een stijgend Chinees investeringsritme in Zeebrugge. De ambassadeur hield tot slot van zijn eerste officieel bezoek aan Brugge een warm pleidooi voor meer promotie van België in China. De winnende fotografie van Hanzelid Philippe Musschoot en het Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Shanghai helpen daarbij. Voor Brugge wees hij op het ontluikende Chinees toerisme. Tegen 2020 zijn 100 miljoen Chinezen kapitaalkrachtig genoeg om op reis te gaan. Met de vieringen in de Westhoek rond WOI in het verschiet, kan een verhaal als dat van ‘The Chinese Labour Corp” een eerste ankerpunt zijn, aldus de ambassadeur. Zijn boodschap voor ons was: “Belgen, promoot uw land wanneer u naar China gaat of Chinese bezoekers hier ontvangt!” Na de lunch werd de ambassadeur door burgemeester Patrick Moenaert ontvangen op het stadhuis van Brugge. Later op de middag was hij de gast van gouverneur Paul Breyne in het Provinciaal Hof.