DE HANZE DAG - INNOVATION EVENT - 10 november 2016

Beste lid van De Hanze, Op 10 november 2016 plant de werkgroep Leden van De Hanze een groot event rond Innovatie. Topsprekers zullen er hun ervaring met innovatie delen en hun toekomstvisie overbrengen.

Dit event enerzijds om De Hanze bekender te maken, anderzijds ook omdat we geloven dat we volop moeten inzetten op innovatie willen we onze regio in de toekomst sterker maken.  
Noteer dus zeker donderdag 10 november – vanaf 13u - in de agenda. 
Meer informatie over het programma en de sprekers kan je nu al terugvinden op onze website www.dehanzedag.info. Wij stellen alles in het werk om van dit event een succes te maken. Opzet is immers dat we in de toekomst om de 2 jaar dergelijk event mogen brengen en als businessclub onze voortrekkersrol als netwerkplatform en stimulator van economische ontwikkeling ten volle waarmaken. 
Om dit event mogelijk te maken, hebben we als vzw nood aan sponsoring.  
Wij geven graag aan jou als Hanze-lid de eerste kans om de naambekendheid van jouw bedrijf te koppelen aan dit prestigieus event. In bijlage vind je vrijblijvend het sponsordossier.  
Ook wie wil helpen bij de organisatie, is van harte welkom! 
Alle reacties kunnen gericht worden aan Carine (info@dehanze.be) die ze naar onze werkgroep doorstuurt.  
Wij durven hopen op een grote steun en enthousiasme van de volledige vereniging. 
Vriendelijke groeten, 
Mieke, Inge, Rony, Urbain en Marc  
werkgroep Innovatie De Hanze