Overlijden moeder Steven Ryckebusch

Met droefheid maar met mooie herinneringen wordt afscheid genomen van mevrouw Hilda De Rycke, moeder van Hanzelid Steven Ryckebusch.

Hilda De Rycke werd geboren te Oostende op 6 juli 1924 en is op paasmaandag 28 maart 2016 overleden te Brugge.  Hilda was de weduwe van Arsène Ryckebusch.  De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 2 april 2016 om 11.30 uur in de Sint-Baafskerk, Gistelse Steenweg te Sint-Andries, Brugge.  De leden van het Dagelijks Bestuur, samen met alle leden van De Hanze, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde familie en wensen hen sterkte toe.