Verslag en foto's vriendendinner ism JCI voorafgegaan door speeddating - Gastspreker Bram Van Peteghem

De netwerkdynamiek van de met veel animo en druk bijgewoonde speeddating bleef nog wat nazinderen tijdens de receptie, die voor de speeddaters dan weer korter uitviel. Als Bram Van Peteghem het woord neemt, krijgt de dynamiek een nieuw elan wanneer hij het heeft over LabArt, dat hij in 2013 heeft opgericht samen met Valerie De Troyer en Michael Vervisch. Het team heeft uiteenlopende ervaringen opgedaan in zowel binnen- als buitenlandse apotheken en in elk onderdeel van de farmaceutische waardeketen: productontwikkeling, management van apotheken, marketing en ook financieel.

Bram schetst ons als 4e generatie uit een apothekersfamilie eerst de evolutie van dit marktsegment. Hij gaat hierbij terug tot een eeuw ver. Vanaf 1918 stelde bompa uit de 1e generatie zelf alles puur chemisch samen en rond de jaren 1950 begon hij de eerste OTC-producten (Over The Counter en verkrijgbaar zonder voorschrift) te verkopen. Oma uit de 2e generatie had al veel meer van die OTC-producten. Bram zijn ouders hadden er in hun apotheek onder de kerktoren nog veel meer, net als hijzelf in zijn apotheekjaren.
Hij heeft het allemaal zien veranderen. De apotheek van vandaag is een heuse supermarkt aan het worden. Sommigen spelen hier handig op in door OTC-producten buiten het apotheekkanaal aan te bieden, waar zij niet gebonden zijn door de Orde Der Apothekers. Er is disruptie opgetreden door het consumentengedrag, de online-realiteit en the internet of things. Denk maar aan de fitbit surge, de hartslagmeter op de Iphone en waarmee je nu ook je diabetes de klok rond zelf kan monitoren. Een andere factor is de overheid die op gezondheidszorg serieus bespaart. 'De patiënt zal het niet voelen' merkt Maggie De Block op. Maar de apotheker des te meer wanneer bij een plotse overnachtse prijsdaling de waarde van zijn stockvoorraad plots daalt en hij die met een negatieve winst over de toonbank moet laten gaan. Voor sommige apothekers allemaal toch wel iets om gegarandeerd van wakker te liggen.
Bram heeft het in zijn betoog eigenlijk steeds over ‘CHANGE’ in de apothekerswereld, over specialisatie, herpositionering en marketing. Een apotheker moet niet langer alleen zijn apothekersstudie vervolledigd hebben, maar volgt best ook marketing en sales trainingen. 
In november 2013 hebben Bram, Valerie en Michael LabArt (Laboratoire Artisanal) juist opgericht om die change uit te dragen. Met LabArt combineren ze de authenticiteit van de huisformules van de apotheker met de voordelen van hun wetenschappelijke en ecologische kennis. In samenwerking met de lokale zelfstandige apothekers willen ze zo veel mogelijk kwalitatieve eigen OTC's in die apotheken krijgen met de mogelijkheid om die per apotheek te personaliseren. 
De formulering en de regulering gebeurt door LabArt. Zij zorgen ook voor de productie op grote schaal en voor de promotie. Het resultaat is dat het gunstiger uitvalt, zowel voor de patiënt (prijs en kwaliteit) als voor de deelnemende apothekers. In plaats van als verkooppunt te fungeren voor grote multinationals kan de apotheker dagelijks zijn advies geven over deze traditionele ecologische bereidingen waar hij zelf 100% achterstaat en waar hij zelf geen bereidingswerk aan heeft.
LabArt heeft sinds 2014 een mooi, weliswaar uitdagend parcours afgelegd van concept & productontwikkeling over het testen van de markt tot de commerciële lancering in 2015.
Het was dan ook mooi meegenomen dat LabArt als één van de drie genomineerden uit de bus kwam bij VOKA in de categorie Rookie of the year 2014. 
Ondertussen is LabArt met het snel groeiend voedingssupplementenbedrijf EF&S (Energetic Food and Supplements) gefusioneerd tot Labophar.
Rein Bultynck, de voorzitter van JCI Bruggge, sluit af met een vragenronde over deze nieuwe realiteit voor het toch wel traditioneel gewaande apothekersmetier en ook verder aan de tafels wellicht nog even het gespreksonderwerp blijft.
Na het diner keren we tevreden huiswaarts, gewapend met een verpakking anti-stress voedingssupplementen en voorzien van exclusieve oordopjes, alvast nuttig voor het aanstormende festivalseizoen of de komende reismaanden.