ICF Gent - Lunchcauserie - Thierry Lauwers - 30 november 2015

U heeft meer fiscale rechten dan u denkt. Fiscaal advocaat Thierry Lauwers geeft u een handig en praktisch overzicht van recente uitspraken. Een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning, van bedrijfsleider tot financieel adviseur.

Wist u dat:
Een natuurlijke persoon die een vrij beroep uitoefent, zijn activiteit in persoonlijke naam stopzet en vervolgens zijn cliënteel verhuurt aan een vennootschap waarvan hij bestuurder is en die de activiteit voortzet, roerende inkomsten ontvangt ingevolge de verhuur van het cliënteel en geen baten. Men voor de aftrek van beroepskosten niet dient aan te tonen wat de economische drijfveer is van een bepaalde handeling, indien deze handeling verband houdt met de economische activiteit van de belastingplichtige.
bewijsmateriaal waarvan in een strafzaak reeds werd geoordeeld dat dit onwettig werd verkregen, niet meer gebruikt kan worden in een fiscale zaak.
de toekenning van een tegoed in rekening-courant van een bedrijfsleider door de fiscale Administratie als een indicie kan worden beschouwd voor een taxatie op grond van tekenen en indiciën. Wanneer de fiscale Administratie standpunten blijft verdedigen die ingaan tegen vaststaande rechtspraak, zij zich schuldig kan maken aan procesrechtsmisbruik. De lunchcauserie kadert in de uitgave van het laatste “Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2014”. Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht en is vennoot van de fiscaalrechtelijke praktijk Lauwers & Seutin met kantoren in Gent, Brussel en Luik. Hij is tevens docent aan de Hogeschool Gent en aan de postacademische opleidingen 'Vastgoedrecht' en 'Financieel recht'. Hij treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries, is redactielid van diverse tijdschriften en auteur van bijdragen in fiscaal-juridische uitgaven. Hij is adjunct secretaris-generaal van IFA (zie www.lauwers-seutin.be). Programma:
12u00 - 12u30: Onthaal en netwerkmoment met aperitief
12u30 - 14u00: Causerie en lunch Locatie: International Club of Flanders, St. Pietersplein 11, 9000 Gent Prijs per persoon: 30,00€ all in Inschrijven: http://clubofflanders.com/events/301120-lunchcauserie-met-dhr-thierry-lauwers