Verslag en foto's vriendendinner ism Guberna - P. De Keyzer

“Wereldeconomie: lagere snelheid en meer turbulentie” Voor dit jaarlijks vriendendinner in samenwerking met Guberna, het Belgisch academisch onderbouwd netwerk van en voor bestuurders met als doel het bevorderen van deugdelijk bestuur bij bedrijven, overheden en andere organisaties, verwelkomen we als gastspreker Peter De Keyzer, Chief Economist bij BNP Paribas Fortis.

De opkomst is groot en Peter De Keyzer wil ons vooral niet deprimeren - zo gaat hij alvast met zijn betoog van start - wanneer we op zoek blijven naar groei. De wereldeconomie evolueert immers met een lagere snelheid en kent meer turbulentie. Turbulentie is ons allen bekend van in een vliegtuig. Dat is van voorbijgaande aard en meestal overleef je het ook. Groei is bovendien eigenlijk ook een eerder recent fenomeen. Tot 1800 was er immers gewoon stagnatie. De emerging markets doen het ook minder wat groei betreft.
Er heerst meer onzekerheid door deze lagere groeivooruitzichten op wereldvlak. En er is het traag, ondermaats herstel na de crisis en we beleven bovendien een unieke recessie.
Wanneer zullen de rentevoeten stijgen?
Vanaf 2011 dalen de grondstofprijzen omdat de wereldeconomie er netto op is achteruitgegaan en dit is enigszins een schokdemper. In de VS draait de economische motor ondertussen goed. Men kent er een ononderbroken herstel met dalende werkloosheidsgraad. Voor hun positieve situatie is de rente er eigenlijk veel te laag want aan dergelijke lage rente vindt het geld zijn weg niet meer naar de economie. Dit is voor de economie een volledig nieuw gegeven. Bij de BRICS-landen is de vreugdedans van een paar jaar geleden ook enigszins over en uit.
China kent een terugval, ondanks hun vooropgesteld objectief om op 10 jaar tijd hun economie te verdubbelen. De groei flirt er nog wel met de 7%, maar China heeft te veel geïnvesteerd. Het kampt nu met overcapaciteit, wat de prijzen doet dalen. Men moet er zelfs productie afbouwen. In Europa is er eindelijk wat herstel. Onze politieke crisis, die we toch eerst zullen moeten oplossen, kost ons geld en groei. Kan de wisselkoers helpen? Lage rentes zijn slechts pijnstillers als we geen structurele maatregelen nemen. Waar kan groei vandaan komen?
Er is in elk geval de bevolkingsgroei, want in 2100 zullen we met bijna 11 miljard zijn. Er zijn regio's met enorme bevolkingstoename zoals delen van Afrika en India. Er zijn ook regio's waar het geboortecijfer te laag is. De gezondheid speelt uiteraard ook mee, zo ook de ongelijkheid. In België moeten er in elk geval meer mensen aan het werk en moeten we zeker een tandje bijsteken voor onderzoek en ontwikkeling. We zijn te berustend en te gemakzuchtig bezig, te weinig disruptief in deze nieuwe gedynamiseerde markt, waar er in 10 jaar tijd ongeveer 40% van alle Westerse bedrijven dreigen te verdwijnen. Tijd dus om onze attitude bij te sturen, om anders te gaan denken in deze nieuwe wereld en met een nieuwe dynamiek. Heel wat denkwerk dus op de plank. We worden aangemoedigd om tijdens het nuttigen van ons fazantje hierover verder te debatteren want er volgt nog een rondje vraagstelling waarbij elke tafel in consensus 1 vraag kan afvuren aan Peter De Keyzer. Even kon deze nieuwe vraagstelformule rekenen op enig gemor van de tafelgenoten, doch eenmaal op dreef, genieten we met z'n allen van deze actieve betrokkenheid van alle aanwezigen en niet in het minst van de interessante antwoorden van niemand minder dan Peter De Keyzer, één van de invloedrijkste economen in deze realiteit van vandaag, waar de consument de winnaar blijkt. Hij blijft optimistisch en realistisch. Op naar een lagere groei en meer vrijheden.