ICF Gent - Clubavond - Kris Peeters, Vice-eersteminister - 6 oktober 2015

De Voorzitter, Secretaris-generaal en Raad van Bestuur van de International Club of Flanders heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen voor een clubavond met als spreker dhr. Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie, Consumenten, belast met Buitenlandse Handel.

We worden geconfronteerd met hoge kosten in de sociale zekerheid en als één van de belangrijkste oorzaken wordt naar de te lage activiteitsgraad gekeken van de actieve bevolking in België. Langer werken wordt als de oplossing naar voor geschoven, door SWT terug te dringen en de pensioenleeftijd op te trekken. Maar langer werken, vergt ook anders werken.
Het beleid moet er zich van bewust zijn dat functie en arbeidsomstandigheden moeten worden aangepast aan onder andere de leeftijd van de medewerker. We kunnen niet verwachten van mensen dat ze langer zullen werken, indien ook niet de context van hun loopbaan evolueert. Er is m.a.w. nood aan ‘werkbaar werk’ en ‘werk op maat’. Wat verstaan wij echter precies onder ‘Werkbaar Werk’?
De SERV omschrijft werkbaar werk als werk dat je intrinsiek motiveert, voldoende kansen geeft om bij te leren, waar je niet overspannen van wordt en je voldoende ruimte biedt voor gezin, sport en hobby’s.  Wat gaat moeilijk vandaag om het gepaste evenwicht te vinden?
Programma:
06 oktober 2015
19u00 – 19u45: Onthaal en netwerkmoment met aperitief
19u45 – 22u30: Causerie + Diner en netwerkmoment Locatie:
International Club of Flanders, St. Pietersplein 11, 9000 Gent Inschrijven:
http://clubofflanders.com/events/06102015-werkbaar-werken-als-bron-van-graag-werken/