Overlijden vader Dirk Vandepitte

Met droefheid maar met mooie herinneringen wordt afscheid genomen van de heer Maurice Vandepitte, vader van Hanzelid Dirk Vandepitte.

Maurice Vandepitte werd geboren te Passendale op 15 juni 1924 en is overleden te Ieper op vrijdag 11 september 2015. Hij was de weduwnaar van mevrouw Gilberte Devlies. De plechtige uitvaartmis zal worden opgedragen in de Sint-Audomaruskerk te Passendale op donderdag 17 september 2015 om 10.30 uur. De leden van het Dagelijks Bestuur, samen met alle leden van De Hanze, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde familie en wensen hen sterkte toe.