Overlijden moeder Johan Windels

Na een leven van eenvoud en dienstbaarheid vol hoop op het weerzien is Mevrouw Maria Rammant, moeder van Hanzelid Johan Windels, heengegaan.

Maria was de weduwe van Ere-Burgemeester en Ere-Senator Roger Windels.
Zij werd geboren in Torhout op 8 januari 1921 en is er overleden op 6 september 2015. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 12 september 2015 om 11 uur in de decanale Sint-Pieterskerk, Markt in Torhout. De leden van het Dagelijks Bestuur, samen met alle leden van De Hanze, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde familie en wensen hen sterkte toe.