Overlijden mevrouw Delie Detavernier – Callewaert

Met groot verdriet melden wij u het overlijden van mevrouw Delie Callewaert, echtgenote van Hanzelid Marc Detavernier.

Delie werd geboren op 18 april 1943 en is op 25 juli 2015 overleden. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Aldegondis te Zwevezele op zaterdag 1 augustus 2015 om 10.30 uur. De leden van het Dagelijks Bestuur, samen met alle leden van De Hanze, betuigen hierbij hun medeleven aan de diepbedroefde familie en wensen hen alle sterkte toe in deze moeilijke periode.