Verslag en foto's vriendendinner J. Crombez

We hebben een goedgevulde avond voor de boeg wanneer Voorzitter Philippe Snick en Penningmeester Francis Loonis in duo van start gaan met de Algemene Ledenvergadering. Zowel de Raad van Bestuur als de nieuwe “Hanze-leden” werden hierbij officiëel met handgeklap unaniem goedgekeurd.

Ondertussen is onze gastspreker John Crombez - aan wie we ongetwijfeld een grote opkomst te danken hebben - aangekomen en hij wordt ingeleid door Dirk Bekaert. Het onderwerp van deze avond "Internationale kapitaalsmobiliteit & uitwisseling van bankgegevens" is brandend actueel en ook John Crombez loopt momenteel volop in de kijker. In vergelijking met de beeldbuispicture die op ons netvlies zit, is John Crombez levensecht toch weer een andere verschijning. Deze rode ridder van de fraudebestrijding, zoals hij wel eens genoemd werd, is een heuse gitarist in een rockband. Een koene ridder? Met zijn licentiaatthesis over fraudebestrijding is John destijds op de radar verschenen om van 2011 tot 2014 in regering Di Rupo staatssecretaris te zijn voor Bestrijding van de sociale en fiscale fraude. Bij de Vlaamse verkiezingen van 2014 trok Crombez de West-Vlaamse sp.a-lijst en werd verkozen tot Vlaams Parlementslid. Hij is ook gemeenteraadslid in Oostende en sinds het najaar 2014 doceert hij publieke financiën aan de UHasselt. Voor zijn blik op de toekomst neemt hij ons aan de hand van Engelstalige slides resoluut even mee in het verleden met o.a. een sprekende grafiek over "inkomstengroei gedurende economische expansie" meer bepaald van de jaren 40 tot nu. De samenstelling is compleet gewijzigd. Wat er aan het gebeuren is, vindt hij best boeiend. In wezen brengt John Crombez een pleidooi voor discussie over nieuwe economie, nieuwe modellen van sociale bescherming, over nieuwe en andere standaarden, andere zekerheden. Hij is een economist en geen jurist. We spreken niet langer over fraude alleen. Er is de roep naar het afbreken van de belastingontwijkingcultuur. Er is de minst belaste weg. Beslissingen mogen ook niet bij de administratie alleen komen te liggen, want dan is er geen rechtszekerheid. Hoe duidelijkheid creëren? Want de kost van rechtsonzekerheid is zeer groot. Maak systemen eenvoudig. 3rd party reporting is efficiënter dan voortgaan op de eigen inkomensaangifte (in België is 3rd party information reporting er voornamelijk voor inkomsten uit arbeid, bepaalde uitgaven of betalingen, niet voor inkomsten uit vermogen). Hij stelt zich voortdurend de vraag "Waarom?". Waarom hebben we op de financiële markten in 7 jaar tijd 2x een correctie van 50%, terwijl dit normaal 2x op 100 jaar voorkwam. Wie draagt risico bij verdeling van kapitaal/arbeid? En wie krijgt return? Er is privégeld genoeg maar het geraakt niet geïnvesteerd. Het is moeilijk risico te nemen want er is weinig return. Hij haalt 3 zaken aan bepalend voor rendement.
1.  Er is arbeid. De belastbare basis op arbeid wordt kleiner. Minder uitgeven zal het probleem alleen niet oplossen. Een aantal zekerheden zullen wegvallen. 2. Er is kapitaal doch beperking van rendement. Bovendien wordt alle info transparanter. Belastingsparadijzen komen onder druk want er komt sowieso uitwisseling van informatie. Na de bankencrisis heeft de OESO in 2009 zijn nek uitgestoken met de AEOI (Automatic Exchange Of Information): op verzoek wordt er nu al financiële info doorgegeven tussen de G20 landen. Tegen 2017 komt er een volgende fase met automatische info-uitwisseling tussen een 90-tal landen (OESO, G20 en alle financiële centra doen mee). Er komt dus transparantie in die 90 landen en dit is mogelijk door de technologie. 3. Tenslotte zijn er nog de grondstoffen en daarover bestaat er ook enorme onduidelijkheid bestaat, zoals o.a. voor energie. Dat op zich is al een verhaal apart. Traditioneel wordt er afgerond met nog een rondje vragen over o.a. de haalbaarheid van een basisinkomen, het afschaffen van cash en over ons internationaal economisch systeem in het algemeen. We hebben alvast uit eerste hand van John Crombez een tour d'horizon met facts & figures achter de kiezen en één ding is alvast duidelijk, we zullen een aantal koene ridders best kunnen gebruiken. De spijs die daarop volgt aan de tafels is lichter verteerbaar en er wordt dan ook nog lang nagepraat.