Verslag en foto's vriendendinner L. Tobback

"We zijn geen burgemeesters, maar babysitters!" Naast deze opvallende slogan had Louis Tobback er nog een paar in zijn mouw tijdens het vriendendinner. Zoals het erg op de lachspieren werkende ‘rustinnekes-decreten’ bijvoorbeeld.

Naast deze opvallende slogan had Louis Tobback er nog een paar in zijn mouw tijdens het vriendendinner. Zoals het erg op de lachspieren werkende ‘rustinnekes-decreten’ bijvoorbeeld. Niet minder dan 107 Hanzeleden en vrienden wilden op 17 maart 2011 in Crowne Plaza uit de mond van Louis Tobback horen wat zijn visie was op het besturen van een centrumstad. De burgemeester van Leuven zit net als Patrick Moenaert in de club van Vlaamse centrumsteden. Dat zijn er 13 met alles samen 1,4 miljoen inwoners: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. De definitie van een centrumstad is dat die een centrale functie uitoefent voor zijn wijde omgeving wat betreft werkgelegenheid, verzorging, onderwijs, cultuur en ontspanning. De briljante redenaar Louis Tobback hield zijn publiek gedurende meer dan een uur moeiteloos in de ban. Een opvallend heldere en toch zeer slagvaardige Tobback voelde zich als een vis in het water over deze problematiek en startte met de mededeling dat er in Vlaanderen eigenlijk geen steden zijn. Brugge en Leuven zijn – op wereldschaal – provinciestadjes, in de Middeleeuwen waren het stadsrepublieken. Hij kloeg op scherpe wijze de bedroevende bevoogding aan van de centrumsteden door de Vlaamse Overheid. Hij noemde het “een sluipende staatsgreep”. Volgens hem en zijn collega-burgemeesters is op die manier de onafhankelijkheid en de zelfsturing door de steden al voor een gedeelte verdwenen en blijven ze verder in gevaar. In vergelijking met andere Europese steden waar 12 procent van de belastingen naar de steden gaat, is dat in Vlaanderen slechts 6,8 procent. De toestand is volgens hem echter niet hopeloos maar de Vlaamse machine stokt. De steden moeten meer vertrouwen krijgen, ze willen het zelf doen en ze kunnen het ook. Het feit dat de Vlaamse administratie nu wil dat de stadsbesturen beheerscontracten afsluiten met hun eigen administraties vond hij ronduit belachelijk. “Té betuttelend! Kijk naar Wallonië waar de overheid zich veel minder bemoeit met het beleid in de steden.” Op de vraag hoe hij zich in Leuven tegen deze bevoogding verzet en min of meer altijd zijn doel bereikt, liet hij niet in zijn kaarten kijken. “Een oude vos heeft veel streken, maar verklapt die niet.”