Verslag en foto's vriendendinner ism VKW - M. Reynaers

Jaarlijks werken De Hanze en VKW samen een vriendenavond uit. Beide gelijk(w)aardige ondernemersgroepen werden deze keer samengebracht voor een gezellig dinner en een inkijk bij Reynaers Aluminium. Met als gids CEO Martine Reynaers.

En wat meteen opvalt: ze is met recht en reden de trekker van dit familiebedrijf. Haar dynamische en inspirerende visie draagt (misschien meer dan ze zelf erkent) bij tot de indrukwekkende omzet van ca. 330 mio euro. Een cijfer dat ze realiseren samen met hun 1600 medewerkers, 5000 partners en in 37 landen. Met als duidelijke centrum de Belgische hoofdzetel. En de ambitie blijft, voor 2020 projecteert het bedrijf een target van 500 mio euro. Een ambitieus doel, maar net de doorzetting van die ontplooiing blijkt cruciaal in de evolutie van het familiale bedrijf. “Door te werken aan onze schaalgrootte kunnen we ons profileren als topspeler en zo de juiste mensen aantrekken, die op hun beurt onze toekomst mee helpen verzekeren.” Ook over het hoe is Martine duidelijk: “Bij onze expansie geven we de voorkeur aan interne groei, boven overnames. Die doen we enkel indien de synergie groter is dan de overlapping.” Maar dat het bedrijf daarbij geen schrik heeft om zichzelf in vraag te stellen, getuigt de keuze voor een  professionele Raad van Bestuur. Ja, het is én blijft een familiaal gestuurd bedrijf, verzekert Martine ons, maar Reynaers erkent het belang van een neutraal klankbord én gedeelde aansturing. Met als eerste stap de RvB, die nu samengesteld is uit 5 familiale leden en 5 externe bestuurders met een heel divers profiel & als voorzitter Eric Van Zele, CEO van Barco. “De professionalisering van onze Raad van Bestuur bracht een stukje neutraliteit, en was een eerste en vrij gemakkelijke stap om verder familiaal te blijven werken. En om dat ook te kunnen doen vanuit België.“ Ook in de R&D aanpak sijpelt een duidelijke strategie door die aan morgen denkt. Vier pijlers stuwen de ontwikkeling voorbij de huidige standaarden: een focus op duurzaamheid, veiligheid, comfort en design. Niet toevallig viert Reynaers Aluminium zo dit jaar zo een succesvolle 50ste verjaardag. Met als baken voor de toekomst “Industry 4.0” – de vierde industriële revolutie die ervoor wil zorgen dat we in West-Europa competitief blijven. Dit is hoe Reynaers daarbij die transformatie naar de “Fabriek van de toekomst” maakt: - Investeer in de meest performante machines & uitrusting
- Denk bij het ontwikkelen van producten na over de latere verwerking en het gebruik
- Automatiseer en digitaliseer & structureer daarbij je data
- Het menselijk kapitaal is essentieel
- Sluit je niet op, stel je knowhow open voor bedrijven elders (“Networked Factory”)
- Zorg voor ecologische productie, ga goed om met schaarse grondstoffen
- Implementeer “Smart Systems”: zorg voor goed samengaan tussen mens & robotica Geen woorden in de wind, Martine sluit af met hoe zij die nu aanpak nu al uitrollen. Van geïntegreerde softwaretools & infoservers, tot en met een prototype lab en een eigen bestelsysteem bij de klant. Alles kan en wordt aangepakt en klaargezet voor de toekomst. Met als paradepaardje “The Cave”: een nieuwe (kale) ruimte die doormiddel van spitstechnologie & virtuele realiteit rondom de klant het beoogde bouwproject visueel projecteert. Je staat in je nieuwbouw nog voor die er is. Met natuurlijk een bijzonder goed zicht op de nog zorgvuldig uit te kiezen Reynaers Aluminium profielen.