ICF Gent - clubavond - Mathias De Clercq - 23 april 2015

De Gentse haven is ontegensprekelijk de motor van de Gentse en Oost-Vlaamse economie. De meer dan 300 aanwezige bedrijven zorgen rechtstreeks en onrechtstreeks voor 60.000 jobs, en leveren in totaal 6,3 miljard euro aan toegevoegde waarde. Jaarlijks wordt bijna 50 miljoen ton aan goederen verscheept van en naar de haven. Toch is voor vele mensen de Gentse haven nog te weinig bekend.

Wat zijn de uitdagingen van de haven? Waarom is een grotere sluis nodig in Terneuzen? Hoe kan de Gentse haven competitief blijven in een internationale context? Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen Mathias De Clercq beantwoordt graag deze vragen tijdens een boeiende uiteenzetting over de Gentse haven. Het is immers zijn ambitie om de haven van Gent in de harten en geesten van de Gentenaars en Oost-Vlamingen te brengen. Aan de hand van een slideshow en een toelichting van ongeveer 30 minuten, krijgen de aanhoorders inzicht in het reilen en zeilen van de haven. Achteraf is er uiteraard de mogelijkheid tot gedachtewisseling of om vragen te stellen. Wij willen deze clubavond in het teken stellen van een "ledenwervingsevent" waarbij aan onze leden gevraagd wordt een potentieel kandidaat lid uit te nodigen op deze avond. U betaalt bij deze gelegenheid slechts 30€ voor uw genodigde. Dit is een kleine incentive vanwege uw club. Wij hopen op een succesvolle avond. Programma:
19.00: ontvangst met glaasje en hapje
19.45: inleiding spreker + voorgerecht
20.30: voordracht + vragenronde
21.15: hoofdgerecht + vervolg vragenronde + dessert & koffie Prijs per persoon: 54,00€ all in
-
Locatie: International Club of Flanders, St. Pietersplein 11, 9000 Gent Inschrijven: http://clubofflanders.com/events/23042015-hoe-goed-kent-u-de-haven-met-eerste-schepen-mathias-de-clercq/