MTMS / MACHINEERING: maakindustrie en machinebouw in volle actie

Van 25 tot 27 maart wordt de Material Transformation & Machining Show, samen met Machineering één groot gonzend marktplein in Brussels Expo.

Naar tweejaarlijkse traditie zal alle mogelijke productie- en bewerkingstechnologie er gestructureerd gebundeld staan, in combinatie met een periferie van robotisering, IT, aan- en afvoersystemen en engineering. Uiteraard zullen heel wat gespecialiseerde toeleveranciers, die producten uit voorgenoemde materialen voor eindklanten produceren, er ook hun stand hebben. "Demonstreren” is de boodschap: machines en technologie worden opnieuw on-site in productie gezet en zullen dus ook letterlijk Paleis 5 doen trillen! Bron: Metallerie
Hanzelid Dirk Bekaert, Mozaïek-Tools
http://www.mozaiek-tools.be/ http://www.mtms.eu/