Overlijden moeder Rony Cremmery

Het is met diepe droefheid dat wij u het overlijden meedelen van mevrouw Marie-Louise Dutoit, moeder van Hanzelid Rony Cremmery.

Marie-Louise Dutoit werd geboren te Kortrijk op 1 oktober 1920 en is op zaterdag 28 februari 2015 overleden te Wenduine. Marie-Louise was de weduwe van Firmin Cremmery. De uitvaartplechtigheid heeft plaats op zaterdag 7 maart 2015 om 10.00 uur in de Parochiekerk H. Kruisverheffing te Wenduine. De leden van het Dagelijks Bestuur, samen met alle leden van De Hanze, betuigen hierbij hun medeleven aan de bedroefde familie en wensen hen sterkte toe.