Smart Deals, oplossing bij uitstek nu banken restrictiever zijn in hun kredietpolitiek

Valorum, in De Hanze vertegenwoordigd door Partner Steve Tourlouse, is dit jaar ingegaan als SDM-Valorum.

Door de samenvoeging van de activiteiten SDM Corporate Finance Group en Valorum zijn ze met 18 M&A experts het grootste onafhankelijke Corporate Finance huis van België geworden. SDM, in 1992 opgericht door Jan Verbrugge, heeft zijn focus op bedrijfsverkoopstransacties en koopmandaten van grote en middelgrote kmo’s. Later kwam via dochterbedrijf Corfinco daar het segment van kleinere bedrijven bij. Valorum is in 2010 ontstaan uit de verzelfstandiging van de M&A-divisie van VGD en werkt door middel van strategische begeleiding op langere termijn (1-3 jaar) naar een waardeoptimalisatie – ‘value coaching’ – om aldus vanuit een grondige voorbereiding naar een aan- of verkoopstransactie toe te werken. In het fusiebedrijf SDM-Valorum worden deze 2 verschillende aanpakken naast elkaar aangeboden. Zo combineren ze efficiënte deal-executie en waardeverhogende dienstverlening. 80 % van de transacties die door SDM-Valorum begeleid worden, zijn bedrijfsverkopen. Vóór de crisis van 2008 konden veel babyboomers voor de verkoop van hun rendabel familiebedrijf 5 uitzonderlijk 8 keer of meer de EBITDA vragen. Deze “multiple” bleek door de crisis echter gedaald tot nog maar 3 tot 4 maximaal. Intussen zijn deze ondernemers 7 jaar ouder met een bedrijf waarvan veelal het rendement de laatste jaren fors gezakt is wegens het negatieve ondernemingsklimaat. Sinds de zomer van 2013 is er opnieuw meer activiteit op vlak van transacties van die familiebedrijven, doch de financiering van de overname ondervindt een veel restrictievere kredietpolitiek bij de banken. Een Owner BuyOut (OBO) biedt een oplossing met voordelen voor de ondernemer én voor de investeerders. Ondernemers kunnen op deze manier vroegtijdig een deel van hun opgebouwd bedrijfsvermogen privatief veiligstellen en toch verder blijven ondernemen, terwijl investeerders vandaag sterk geïnteresseerd zijn om hun vermogen te investeren in stabiele KMO’s met mooie rendenemten.  SDM-Valorum is een bedrijf “voor ondernemers, door ondernemers”. Naast de actieve partners treden 20 succesvolle lokale ondernemers voor gezamenlijk 40 % toe tot het kapitaal. Deze ondernemers krijgen aldus de kans actief te investeren in Belgische kmo’s via ‘Smart Deals’ (Owner Buy Outs of Leveraged Buy Outs). SDM-Valorum is stichtend lid van het sterke internationale Corporate Finance netwerk MIDCAP ALLIANCE, met leden in 12 landen en goed voor alles samen meer dan 200 doorwinterde M&A experts. Om de West-Vlaamse markt beter te kunnen dienen, opent SDM-Valorum in maart 2015 een nieuw kantoor in Tielt onder leiding van Steve Tourlouse. Voor meer info: David Donkers, +32 (0)475 55 79 48, david.donkers@sdm-valorum.be, www.sdm.be - www.valorum.eu